Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü:
Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elektrik ile ilgili olmayan bir diğer faaliyetin yerine getirilmesi yükümlülüğü.

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü ile ilgili benzer terimler:

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam

Minimum Güç : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş bir üretim grubunun MAMS/ESİ'ye, Veri Kdevam

Hat Güzergahı Uzunluğu : Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah bodevam

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam