Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü:
Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elektrik ile ilgili olmayan bir diğer faaliyetin yerine getirilmesi yükümlülüğü.

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

Enerji Tüketimi (Energy consumption) : Müşteriye teslim edilen enerji.devam

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı : Müşterilere enerji satan şirketlerdir.devam

Enerji Kaynakları : Doğrudan, değiştirme ya da dönüştürme yoluyla yararlı enerji üreten tüm kayndevam

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam