Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü:
Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elektrik ile ilgili olmayan bir diğer faaliyetin yerine getirilmesi yükümlülüğü.

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü ile ilgili benzer terimler:

Emre Amade Kapasite : Üretim grubunun ESİ'ye sunulabilecek durumdaki Aktif Güç Kapasitesidir (MWdevam

En Düşük Maliyeti Üreticiden Başlayan Sıra : MAMS ve/veya ESİ tarafından, üretim programlama sürecinde esas alınan, devam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam

Destek Enerjisi : Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerdevam

Enerji Yoğunluğu : GSMH başına tüketilen enerji.devam