Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü:
Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elektrik ile ilgili olmayan bir diğer faaliyetin yerine getirilmesi yükümlülüğü.

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü ile ilgili benzer terimler:

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam

Şebeke : Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da devam

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam

Aktif Hasılat : Tüketilen enerjiden elde edilen hasılattır. (Güç bedeli hasılat hariç)devam

Yüksek Gerilim : 36kV'un üzerindeki gerilim.devam