Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü:
Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elektrik ile ilgili olmayan bir diğer faaliyetin yerine getirilmesi yükümlülüğü.

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü ile ilgili benzer terimler:

Enerji Rezervleri : Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammdevam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam

İkincil Enerji Girdisi : İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir.devam

Net Üretim : Santral çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç ihtiyaç hariç)devam

Gerçek Tüketim : Çevirme, iletim ve dağıtım kayıpları ile nihai tüketim toplamıdır.devam

Gerilim Trafosu : Gerilimi belli bir oranda değiştirip koruma ve ölçü devrelerine veren cihazdevam