Yardımcılar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yardımcılar:
Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanının bir bölümü olmayıp, bu birimlerin çalışması için gerekli olan Tesis bölümleri ve/veya Teçhizat.

Yardımcılar ile ilgili benzer terimler:

Devre Uzunluğu : Elektrik devresini oluşturan iletkenlerin gerçek uzunluklarının ortalamadevam

Enerji Rezervleri : Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammdevam

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de devam

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam