Yardımcılar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yardımcılar:
Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanının bir bölümü olmayıp, bu birimlerin çalışması için gerekli olan Tesis bölümleri ve/veya Teçhizat.

Yardımcılar ile ilgili benzer terimler:

Aktif Enerji : Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile idevam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Yük Dağıtıcı : TEİAŞ elektrik sistemlerinde üretim ve tüketime günün saatlik programlardevam

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) : Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.devam

Net Üretim : Santral çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç ihtiyaç hariç)devam

Otoprodüktör Enerjisi : Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesdevam