Yardımcılar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yardımcılar:
Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanının bir bölümü olmayıp, bu birimlerin çalışması için gerekli olan Tesis bölümleri ve/veya Teçhizat.

Yardımcılar ile ilgili benzer terimler:

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınadevam

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı : Müşterilere enerji satan şirketlerdir.devam

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam

İşletme Amaçlı Ölçüm : Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistdevam