Yardımcı Yakıt Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yardımcı Yakıt:
Ana yakıt haricindeki bir Üretim Grubunun start edilmesi ve/veya Aşırı Yanma da dahil Üretim Grubu çalışır durumdayken yanmayı desteklemek amacı ile kullanılan yakıt.

Yardımcı Yakıt ile ilgili benzer terimler:

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştdevam

İzole Sistem : Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)devam

Emreamade : Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durudevam

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Enerji Tüketicisi : Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.devam

Likit Petrol Gazı (LPG) : Alçak sıcaklıklarda ve basınç altında sıvı, oda sıcaklığı ve atmosfer basıncıdevam