Yardımcı Yakıt Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yardımcı Yakıt:
Ana yakıt haricindeki bir Üretim Grubunun start edilmesi ve/veya Aşırı Yanma da dahil Üretim Grubu çalışır durumdayken yanmayı desteklemek amacı ile kullanılan yakıt.

Yardımcı Yakıt ile ilgili benzer terimler:

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

Nükleer Yakıt : Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fodevam

Kurulu Güç : Kullanım yerindeki kurulu makina, motor, cihaz ve elektrikli aletler idevam

Alışılagelmiş Çalışma Akımı : (Conventional operating current of a protective device) Koruma düzenindevam

Yüksek Gerilim : 36kV'un üzerindeki gerilim.devam

Merkez : Santral, trafo ya da birden fazla çıkış (fider)'den oluşan ve üzerinde idevam