Yardımcı Yakıt Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yardımcı Yakıt:
Ana yakıt haricindeki bir Üretim Grubunun start edilmesi ve/veya Aşırı Yanma da dahil Üretim Grubu çalışır durumdayken yanmayı desteklemek amacı ile kullanılan yakıt.

Yardımcı Yakıt ile ilgili benzer terimler:

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

Cihaz : Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.devam

Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi : Bir tesisin inşası için gerekli enerji miktarının tahmininde kullanılan devam

Net : Nihai Enerji Talebi-Tüketimi (Santral iç tüketimleri ile hat kayıpları hdevam

Debi : Birim zamanda belirli bir kesitten boşalan su miktarıdır.devam