Yardımcı Yakıt Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yardımcı Yakıt:
Ana yakıt haricindeki bir Üretim Grubunun start edilmesi ve/veya Aşırı Yanma da dahil Üretim Grubu çalışır durumdayken yanmayı desteklemek amacı ile kullanılan yakıt.

Yardımcı Yakıt ile ilgili benzer terimler:

Sistem Kullanıcısı : Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen devam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı : Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama idevam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Anma Gerilim : (Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümüdevam

Ekip : Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Adevam