Yardımcı Hizmetler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yardımcı Hizmetler:
Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.

Yardımcı Hizmetler ile ilgili benzer terimler:

Ring (Halka) Şebeke : Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya dönddevam

Sözleşme Ölçümleri : Enerji Üreticilerinden elektrik satın alınması ve kullanıcılara ve (Doğruddevam

Net : Nihai Enerji Talebi-Tüketimi (Santral iç tüketimleri ile hat kayıpları hdevam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam

ÇED : Çevre Etki Değerlendirme.devam