Yardımcı Hizmetler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yardımcı Hizmetler:
Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.

Yardımcı Hizmetler ile ilgili benzer terimler:

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam

Al : Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzedevam

İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji) : Primer enerjinin ya da diğer sekonder enerji biçimindeki enerjilerin dönüştdevam

Ayırıcı : Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam