Yardımcı Hizmetler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yardımcı Hizmetler:
Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.

Yardımcı Hizmetler ile ilgili benzer terimler:

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

Devre Uzunluğu : Elektrik devresini oluşturan iletkenlerin gerçek uzunluklarının ortalamadevam

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam

Aktif Hasılat : Tüketilen enerjiden elde edilen hasılattır. (Güç bedeli hasılat hariç)devam

Talep : Müşterilerin Aktif ve/veya Reaktif Enerji talepleri.devam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam