Yardımcı Hizmetler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yardımcı Hizmetler:
Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.

Yardımcı Hizmetler ile ilgili benzer terimler:

Enerji Politikası : Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal devam

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı : Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, devam

Güç Aşımı (Surplus power) : Güvenilir kapasitenin dışında buna ek olarak bulunan alınabilir güç.devam

Birincil (Primer) Enerji : Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir.devam

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam