Yararlı Potansiyel Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yararlı Potansiyel Enerji:
Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıl) boyunca (pompaj olmadan) sağlanabilen maksimum hidro-elektrik enerjisidir.

Yararlı Potansiyel Enerji ile ilgili benzer terimler:

Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji) : Son dönüşümden önce tüketiciye verilen enerjidir. Not:devam

ÇED : Çevre Etki Değerlendirme.devam

Kavitasyon : Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcdevam

Trafo (Transformatör) Merkezi : Değişik gerilim kademelerinde işletme sağlayacak yönde sisteme elektrik enerdevam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam

Enerji Kaynakları : Doğrudan, değiştirme ya da dönüştürme yoluyla yararlı enerji üreten tüm kayndevam