Yararlı Potansiyel Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yararlı Potansiyel Enerji:
Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıl) boyunca (pompaj olmadan) sağlanabilen maksimum hidro-elektrik enerjisidir.

Yararlı Potansiyel Enerji ile ilgili benzer terimler:

Destek Enerjisi : Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerdevam

Kısa Devre : Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kıdevam

Enerji Politikası : Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal devam

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam

Ekonometri : Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekodevam

Tek Yakıtlı Santral : Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.devam