Yararlı Potansiyel Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yararlı Potansiyel Enerji:
Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıl) boyunca (pompaj olmadan) sağlanabilen maksimum hidro-elektrik enerjisidir.

Yararlı Potansiyel Enerji ile ilgili benzer terimler:

Temin Güvenliği : Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin gdevam

Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması (BA) : Yeni kullanıcılar tarafından, Tesis ve Teçhizatlarının İletim Sistemine Bdevam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

ÇED : Çevre Etki Değerlendirme.devam

Net : Nihai Enerji Talebi-Tüketimi (Santral iç tüketimleri ile hat kayıpları hdevam

Frekansa Duyarlı Mod : Bir MYD dahil Üretim Grubunun bir tür çalışma şekli (KÇGT Ünitesinin bir bödevam