Yararlı Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yararlı Enerji:
Son dönüşümden sonra tüketicinin yararlanabileceği enerjidir.

Yararlı Enerji ile ilgili benzer terimler:

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam

Döner Yedek (Spinning reserve) : Bir ünitenin, sistem yük talebinin ani artması veya üretim sisteminde devam

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasınındevam

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) : TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminindevam

Otoprodüktör : Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet göstdevam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam