Yararlanma Süresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yararlanma Süresi:
Çalışma süresi ile emre amadelik süresinin toplamıdır.

Yararlanma Süresi ile ilgili benzer terimler:

Talep : Müşterilerin Aktif ve/veya Reaktif Enerji talepleri.devam

Su Düzeyi : Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.devam

ÇED : Çevre Etki Değerlendirme.devam

EAS : Elektrik Arz Sektörü.devam

Yük Dağıtım Toleransı : Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöydevam

Röle : Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve Aşır/düşük frekans gibi dudevam