Yararlanma Süresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yararlanma Süresi:
Çalışma süresi ile emre amadelik süresinin toplamıdır.

Yararlanma Süresi ile ilgili benzer terimler:

Ölçüm : Tarife ölçümleri ve/veya Sözleşme Ölçümleri ve İşletme Ölçümleri.devam

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam

Ekip : Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Adevam

Tarife Sistemleri : Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayidevam

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınadevam