Yararlanma Süresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yararlanma Süresi:
Çalışma süresi ile emre amadelik süresinin toplamıdır.

Yararlanma Süresi ile ilgili benzer terimler:

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi) : Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan trandevam

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam

Rafineri Gazları : Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz üründevam

Marjinal İletim Kapasite Maliyeti : Yükteki bir kW değişiklik başına iletim yatırımı maliyetindeki değişikliktirdevam