Yararlanma Süresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yararlanma Süresi:
Çalışma süresi ile emre amadelik süresinin toplamıdır.

Yararlanma Süresi ile ilgili benzer terimler:

İletken Madde : Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.devam

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

EDF : Fransız Elektrik Kurumu.devam

Isı Tüketim Oran : (Hate rate) 1 kw-h enerji üretimi için tüketilen ısı (kcal / kwh).devam