Yapım Süresi (Teslim Süresi) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yapım Süresi (Teslim Süresi):
Bir enerji tesisinin sipariş tarihi (ya da belirtilen bir tarih-şantiyede faaliyetin başlatılması gibi) ile sözleşme uyarınca tesisin ilk ünitesinin sevki ya da kabulü tarihi arasında geçen süredir.

Yapım Süresi (Teslim Süresi) ile ilgili benzer terimler:

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

Maliyete Esas Üretim : Net üretimdir. Yani ivme veren kuvvet, yardımcılar, yardımcı üretim yedevam

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Isı Sarfiyatı (Oranı) : Santralde tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Teklif Usulü : Planlanmış ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni devam