Yapım Süresi (Teslim Süresi) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yapım Süresi (Teslim Süresi):
Bir enerji tesisinin sipariş tarihi (ya da belirtilen bir tarih-şantiyede faaliyetin başlatılması gibi) ile sözleşme uyarınca tesisin ilk ünitesinin sevki ya da kabulü tarihi arasında geçen süredir.

Yapım Süresi (Teslim Süresi) ile ilgili benzer terimler:

Veri Toplama Sistemi : MAMS tarafından, Enerji Üreticilerine yapılacak ödemelerin ve Doğrudan Bağlı devam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması (BA) : Yeni kullanıcılar tarafından, Tesis ve Teçhizatlarının İletim Sistemine Bdevam

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de devam

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam