Yapım Süresi (Teslim Süresi) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yapım Süresi (Teslim Süresi):
Bir enerji tesisinin sipariş tarihi (ya da belirtilen bir tarih-şantiyede faaliyetin başlatılması gibi) ile sözleşme uyarınca tesisin ilk ünitesinin sevki ya da kabulü tarihi arasında geçen süredir.

Yapım Süresi (Teslim Süresi) ile ilgili benzer terimler:

Büyük Tüketici : Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda endevam

Bağımsız Üretici : (a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımıdevam

Kumanda Salonu : Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur.devam

Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi : Bir tesisin inşası için gerekli enerji miktarının tahmininde kullanılan devam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

MENR : Ministry of Energy and Natural Resource (Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanldevam