Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı:
Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, mevcut dağıtım şebekesinden başlanarak tesis edilip, yapı bağlantı kutusunda son bulan hattır.

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı ile ilgili benzer terimler:

Enterkonnekte Taraflar : TUISO ile arasında Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması olan şirketledevam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştdevam

Şebeke İç Tüketimi : Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektridevam

Tarife Dışı Müşteri : Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'devam

Nihai Tüketici : Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.devam