Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı:
Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, mevcut dağıtım şebekesinden başlanarak tesis edilip, yapı bağlantı kutusunda son bulan hattır.

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı ile ilgili benzer terimler:

İletken Madde : Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.devam

Doğal Gazlar : Yer altı rezervuarlarından elde edilen, metan oranı yüksek doğal kökenli devam

Marjinal İşletme Maliyeti : Verilen programlara bağlı olarak işletilmekte olan elektrik sisteminde (Ürdevam

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri : Üretim Grubunun Saha koşullarına bağlı Kapasitesine göre yapılacak değişiklikdevam

İşletmeye Amade Olma Faktörü : O ay için saat toplamından, o ay içindeki Bakım, Revizyon, Arıza için duruladevam

Enerji Öntahmini : Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek devam