Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı:
Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, mevcut dağıtım şebekesinden başlanarak tesis edilip, yapı bağlantı kutusunda son bulan hattır.

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı ile ilgili benzer terimler:

Jeotermal Santral : Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.devam

Elektrik Hattı : Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, ildevam

Zone : Mesafe koruma rölelerine ait etkin koruma yapabildiği bölge demektir. Zondevam

Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Dikey veya yatay entegre edilmiş yükümlülük.devam

Kullanıcı : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Sdevam

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam