Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı:
Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, mevcut dağıtım şebekesinden başlanarak tesis edilip, yapı bağlantı kutusunda son bulan hattır.

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı ile ilgili benzer terimler:

Senkronize Olunacak Minumum Süre : Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi devam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Su Düzeyi : Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.devam

TEP : Ton Eşdeğer Petrol (Bir Ton ağırlığına eş Petrol miktarı).devam

İnvertör İstasyonu : Doğru akımı, alternatif akıma çeviren elektrik tesisidir.devam

Temin : Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.devam