Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı:
Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, mevcut dağıtım şebekesinden başlanarak tesis edilip, yapı bağlantı kutusunda son bulan hattır.

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı ile ilgili benzer terimler:

Yüksek Frekans Müdahalesi : Frekansa Duyarlı Mod içerisinde çalışmakta olan bir MYD dahil Üretim Grubundevam

Temin : Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.devam

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam

Tarife Sistemleri : Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayidevam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam