Yan Hizmetler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yan Hizmetler:
Üretim Santralleri açısından, elektrik üretiminin dışında sağlanan hizmetler. İletim Hizmeti Sağlayıcısı açısından, elektrik enerjisinin iletilmesi dışında sağlanan hizmetler. (Bu hizmetler, Oturan Sistemin Toparlanması, Sıcak Yedek, Reaktif Güç/Kapasite ve Reaktif Enerji, Frekans Kontrolü ve Aşırı Frekans Koruması gibi hizmetleri kapsamaktadır.)

Yan Hizmetler ile ilgili benzer terimler:

Süperiletken : Direnci ihmal edilebilir düzeyde olan (teorik olarak dirençsiz) iletkenddevam

Nominal Güç (Nominal Kapasite) : Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami devam

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınadevam

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam

Elektrik Hattı : Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, ildevam

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı : Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama idevam