Yan Hizmetler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yan Hizmetler:
Üretim Santralleri açısından, elektrik üretiminin dışında sağlanan hizmetler. İletim Hizmeti Sağlayıcısı açısından, elektrik enerjisinin iletilmesi dışında sağlanan hizmetler. (Bu hizmetler, Oturan Sistemin Toparlanması, Sıcak Yedek, Reaktif Güç/Kapasite ve Reaktif Enerji, Frekans Kontrolü ve Aşırı Frekans Koruması gibi hizmetleri kapsamaktadır.)

Yan Hizmetler ile ilgili benzer terimler:

Alçak Gerilim (AG) : Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerdevam

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Aşırı Akım (Overcurrent) : Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirdevam

Örgü Şebeke : Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Ddevam

İzole Sistem : Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)devam