Yan Hizmetler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yan Hizmetler:
Üretim Santralleri açısından, elektrik üretiminin dışında sağlanan hizmetler. İletim Hizmeti Sağlayıcısı açısından, elektrik enerjisinin iletilmesi dışında sağlanan hizmetler. (Bu hizmetler, Oturan Sistemin Toparlanması, Sıcak Yedek, Reaktif Güç/Kapasite ve Reaktif Enerji, Frekans Kontrolü ve Aşırı Frekans Koruması gibi hizmetleri kapsamaktadır.)

Yan Hizmetler ile ilgili benzer terimler:

Ekip Şefi : Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakdevam

Gerilim Trafosu : Gerilimi belli bir oranda değiştirip koruma ve ölçü devrelerine veren cihazdevam

Tesis : Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, devam

Tek Yakıtlı Santral : Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.devam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam

Şebeke İç Tüketimi : Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektridevam