Yan Hizmetler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yan Hizmetler:
Üretim Santralleri açısından, elektrik üretiminin dışında sağlanan hizmetler. İletim Hizmeti Sağlayıcısı açısından, elektrik enerjisinin iletilmesi dışında sağlanan hizmetler. (Bu hizmetler, Oturan Sistemin Toparlanması, Sıcak Yedek, Reaktif Güç/Kapasite ve Reaktif Enerji, Frekans Kontrolü ve Aşırı Frekans Koruması gibi hizmetleri kapsamaktadır.)

Yan Hizmetler ile ilgili benzer terimler:

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Üretim Grubu : BDGT Modülünün bir parçası olan üretim grubu ve bu üretim grubunun harekdevam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Kapasite : Bir üretim ünitesi veya santralın imalatçı tarafından belirtilen koşulladevam

Trafo (Transformatör) : Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya ydevam

Yük Dağıtım Merkezleri (YDM) : TEİAŞ Elektrik sisteminin üretim ve tüketim yönünden emniyetli, kalitelidevam