Yan Hizmetler Anlaşması (YHA) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yan Hizmetler Anlaşması (YHA):
MAMS ve/veya ESİ tarafından, kullanıcılardan yan hizmetlerin satın alınmasına ilişkin anlaşma.

Yan Hizmetler Anlaşması (YHA) ile ilgili benzer terimler:

Sistem Kullanıcısı : Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen devam

Tarife Sistemleri : Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayidevam

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti : Sisteme ilave edilecek her bir kW için yeni dağıtım tesisleri yatırım maliydevam

Yardımcı Hizmetler : Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.devam

Frekansa Duyarlı Mod : Bir MYD dahil Üretim Grubunun bir tür çalışma şekli (KÇGT Ünitesinin bir bödevam