Yan Hizmetler Anlaşması (YHA) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yan Hizmetler Anlaşması (YHA):
MAMS ve/veya ESİ tarafından, kullanıcılardan yan hizmetlerin satın alınmasına ilişkin anlaşma.

Yan Hizmetler Anlaşması (YHA) ile ilgili benzer terimler:

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

Senkronize Olunacak Minumum Süre : Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi devam

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) : Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararldevam

Yük : Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafdevam

Otoprodüktör Enerjisi : Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesdevam

Teklif Usulü : Planlanmış ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni devam