YİD Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak YİD:
Yap İşlet Devret.

YİD ile ilgili benzer terimler:

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam

Alışılagelmiş Çalışma Akımı : (Conventional operating current of a protective device) Koruma düzenindevam

Otoprodüktör Enerjisi : Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesdevam

Faydasızlık (Unavailability) : Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.devam

Gaz Türbini : Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanma gazlarının hareket sağladığı ve bu gazlarıdevam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam