YİD Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak YİD:
Yap İşlet Devret.

YİD ile ilgili benzer terimler:

Elektrik Tesisleri : Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), devam

Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN) : İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan oldevam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasınındevam