YİD Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak YİD:
Yap İşlet Devret.

YİD ile ilgili benzer terimler:

İletken : Elektrik akımının, üreteçten alıcıya ulaşmasını sağlayan tellerdir.devam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam

Şebeke Yöneticisi : İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.devam

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri : a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdidevam

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam