YİD Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak YİD:
Yap İşlet Devret.

YİD ile ilgili benzer terimler:

Tek (Ana) Baralı Sistem : Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.devam

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam

Teklif Usulü : Planlanmış ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni devam

Hat : Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demidevam