Vize Sınavı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Üniversite Terimi Olarak Vize Sınavı:
Genel eğitim sistemindeki gibi yapılan yazılı veya uygulamalı sınavlardır. Dersin 1. sınavı diyebiliriz.(Bazı ünv. çift vize sınavı yapılmaktadır) Dersi geçmek için belirli bir puanı almanız gerekir. Son sınavlar final olarak isimlendirilir. Vize ve finalden alınan notların ortalaması alınır (Veya her okulun yüzdesine göre) dersten geçip geçmediğiniz belli olur.

Vize Sınavı ile ilgili benzer terimler:

Kurum İçi Yatay Geçiş (Bölüm Değişikliği) : Bir öğrencinin üniversite içinde kayıtlı olduğu programdan bir başka programa devam

Vize Sınavı : Genel eğitim sistemindeki gibi yapılan yazılı veya uygulamalı sınavlardırdevam

ÖSYM(Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi) : Yüksek Öğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumladevam

Çan Eğrisi : Çan eğrisi bir not sistemidir. Öğrencinin notu ancak sınıf ortalamasının üzdevam

Akademik Yarıyıl : Akademik yıl bir eğitim yılını(iki sömestr), akademik yarıyıl bir eğitim döndevam

Örgün Eğitim : 1. Zaman ve mekân olarak belirli sınırlar içerisinde (okul niteliği taşıyan ydevam