Veri Toplama Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Veri Toplama Sistemi:
MAMS tarafından, Enerji Üreticilerine yapılacak ödemelerin ve Doğrudan Bağlı Tarife Dışı Müşterilerin TEDAŞ ve Dağıtım/Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarının yapacakları ödemelerin hesaplanması için kullanılan veri toplama sistemi. Şüpheli bir durum olmaması açısından, Bağlantı Noktası, Büyük Ölçekli Besleme Noktası ve Üretim Santrallerindeki ölçüm teçhizatı bu Veri Toplamadır.

Veri Toplama Sistemi ile ilgili benzer terimler:

İletken Madde : Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.devam

Arıza Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Gerçek Tüketim : Çevirme, iletim ve dağıtım kayıpları ile nihai tüketim toplamıdır.devam

TRTF : Türkiye Radyo Televizyon Fonu.devam

Çalışma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.devam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam