Veri Toplama Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Veri Toplama Sistemi:
MAMS tarafından, Enerji Üreticilerine yapılacak ödemelerin ve Doğrudan Bağlı Tarife Dışı Müşterilerin TEDAŞ ve Dağıtım/Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarının yapacakları ödemelerin hesaplanması için kullanılan veri toplama sistemi. Şüpheli bir durum olmaması açısından, Bağlantı Noktası, Büyük Ölçekli Besleme Noktası ve Üretim Santrallerindeki ölçüm teçhizatı bu Veri Toplamadır.

Veri Toplama Sistemi ile ilgili benzer terimler:

İletim Planlayıcısı : TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinindevam

Tarife Dışı Müşteri : Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'devam

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

Yeraltı Kablosu : İletkenlerin ilave donanımla yeraltı ya da sualtına yerleştirildiği elektrdevam

Yararlı Potansiyel Enerji : Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıdevam