Veri Toplama Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Veri Toplama Sistemi:
MAMS tarafından, Enerji Üreticilerine yapılacak ödemelerin ve Doğrudan Bağlı Tarife Dışı Müşterilerin TEDAŞ ve Dağıtım/Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarının yapacakları ödemelerin hesaplanması için kullanılan veri toplama sistemi. Şüpheli bir durum olmaması açısından, Bağlantı Noktası, Büyük Ölçekli Besleme Noktası ve Üretim Santrallerindeki ölçüm teçhizatı bu Veri Toplamadır.

Veri Toplama Sistemi ile ilgili benzer terimler:

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam

YİD : Yap İşlet Devret.devam

İletken : Elektrik akımının, üreteçten alıcıya ulaşmasını sağlayan tellerdir.devam

Zone : Mesafe koruma rölelerine ait etkin koruma yapabildiği bölge demektir. Zondevam

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

İletken Madde : Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.devam