Veri Toplama Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Veri Toplama Sistemi:
MAMS tarafından, Enerji Üreticilerine yapılacak ödemelerin ve Doğrudan Bağlı Tarife Dışı Müşterilerin TEDAŞ ve Dağıtım/Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarının yapacakları ödemelerin hesaplanması için kullanılan veri toplama sistemi. Şüpheli bir durum olmaması açısından, Bağlantı Noktası, Büyük Ölçekli Besleme Noktası ve Üretim Santrallerindeki ölçüm teçhizatı bu Veri Toplamadır.

Veri Toplama Sistemi ile ilgili benzer terimler:

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

Gerçek Tüketim : Çevirme, iletim ve dağıtım kayıpları ile nihai tüketim toplamıdır.devam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) : Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimumdevam

Su Alma Ağzı : Barajın kaynak yönünde ve enerji üretimi için doğrudan rezervuardan su alındevam

Şebekeye Verilen Enerji : Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekendevam