Veri Kayıt Kodu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Veri Kayıt Kodu:
Şebeke Kodu'nun bir bölümü.

Veri Kayıt Kodu ile ilgili benzer terimler:

Tüketim Denetimi : Özel ölçme gereçleri (ısı ve özel tarifeli puant tüketimini belirleyen sayadevam

(Tam) Kısa Devre Akımı (Solid short circuit current) : Normal işletme şartlarında potansiyelleri farklı olan gerilimli iletkedevam

Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem : Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir.devam

Kısa Devre : Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kıdevam

Tesis : Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, devam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam