Vazodilatasyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Vazodilatasyon:
Damar genişlemesi.

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Vazodilatasyon:
Kan damarlarının çapının genişlemesi.

Vazodilatasyon ile ilgili benzer terimler:

Glikoz : 1. Bir çeşit şeker, kan şekeri. Bir monosakkarit. 2. Kanda bulunan kadevam

Osmolarite : Çözeltinin sıvıya oranı.devam

Soy : Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale.devam

Fleksiyon : Çevirme, bükülme hareketi, açının küçülmesi, ekstansiyonun tersi. Örneğin kolundevam

Çalım : Bir oyunda toplu veya topsuz olarak yapılan rakibi yanıltıcı ve etkisidevam

Resmi : Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili.devam