Van Allen Kuşakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Van Allen Kuşakları:
Yer'in manyetik alanının Güneş tarafından fırlatılan yüklü ve kozmik parçacıkları yakalaması ile meydana gelen ışınım kuşağı.

Van Allen Kuşakları ile ilgili benzer terimler:

Beyaz Cüce : 1- Yüzey sıcaklığı yaklaşık 100.000 K olan, birkaç bin kilometre çapında küçük devam

Arabacı : Bir takımyıldızın adı.devam

Ayrıklık : Bir konik (elips, daire, parabol, hiperbol) üzerinde devinen bir cismidevam

Yerberi (Perigee) : Ay'ın ya da yapay bir uydunun Dünya çevresinde döndüğü yörüngede Dünya'ya edevam

Düğüm Noktası : Yörünge hareketi yapan bir gökcismine ait yörüngenin ekliptiği veya yöründevam

Ayrık Çiftyıldız : Birbirine değmeyen çiftyıldız.devam