Vaksın (vaccine) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Vaksın (vaccine):
Aşı, aşı çeşitleri; attenüe, otojen, BCG, polivalen, sabin, salk.

Vaksın (vaccine) ile ilgili benzer terimler:

Abdüksiyon : 1- Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey ekseninddevam

Bifid : İki bölüme ayrılmış durumda olan, çatallı, yarık.devam

Alt Üriner Sistem Ssemptomları (AÜSS) : Üriner sitemi etkileyen hastalıkların ortaya çıkardığı semptomları tanımlamadevam

Peeling : Cildi ölü hücrelerden arındırmak.devam

Body Sculpting (Vücut Şekillendirme) : Vücutta yapılan egzersizlerin tümüne verilen addır. Fitness programlardevam

Fermentasyon : Mayalanma.devam