Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı:
Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama ile bulunan % Katsayısıdır. Programlarda şebekeye verilen gücü etkileyen % Katsayısıdır.

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı ile ilgili benzer terimler:

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

MAMS : Merkezi Alıcı Merkezi Satıcı.devam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam