Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı:
Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama ile bulunan % Katsayısıdır. Programlarda şebekeye verilen gücü etkileyen % Katsayısıdır.

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı ile ilgili benzer terimler:

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam

Oturan Sistemi Toparlama Santralı (OST Santral) : Oturan sistemi toparlama yeteneğine sahip olduğu Bağlantı ve Sistem Kullanım Andevam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam

Üretilen Brüt Enerji : Jenaratör çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç tüketim dahil).devam

Ortak Birim : Çeşitli enerji biçimleri için kullanılan belirli birimlerin dönüştürüldüğü birdevam