Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı:
Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama ile bulunan % Katsayısıdır. Programlarda şebekeye verilen gücü etkileyen % Katsayısıdır.

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı ile ilgili benzer terimler:

Yük Dağıtıcı : TEİAŞ elektrik sistemlerinde üretim ve tüketime günün saatlik programlardevam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Merkezi Yük Dağıtım (MYD) : ESİ tarafından Yük Dağıtımın programlanması ve gerçekleştirilmesi ve ilgili devam

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

Enerji (Energy) : 1- Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Elektrik enerjisi, atom enerjisdevam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam