Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı:
Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama ile bulunan % Katsayısıdır. Programlarda şebekeye verilen gücü etkileyen % Katsayısıdır.

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı ile ilgili benzer terimler:

Yararlanma Süresi : Çalışma süresi ile emre amadelik süresinin toplamıdır.devam

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Trafo (Transformatör) : Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya ydevam

Yüksek Gerilim(YG) : Elektrik enerjisinin iletilmesinde kullanılan gerilime denir. Kilovoltdevam

Faydalı Enerji (Useful enrgy) : Tüketici tarafından doğrudan faydalanılan enerji (aydınlatma, ısınma, pişdevam

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam