Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı:
Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama ile bulunan % Katsayısıdır. Programlarda şebekeye verilen gücü etkileyen % Katsayısıdır.

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı ile ilgili benzer terimler:

Besleme Noktası : Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ildevam

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam

Tüketim Denetimi : Özel ölçme gereçleri (ısı ve özel tarifeli puant tüketimini belirleyen sayadevam

Enerji Tasarrufu : Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar taradevam

Merkez : Santral, trafo ya da birden fazla çıkış (fider)'den oluşan ve üzerinde idevam