Uzun Hece Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Uzun Hece:
İçinde "â, î"gibi uzun ünlü bulunan hece. Ünlüsü uzun olan hece: ālim (ā-lim) gibi.

Edebiyat Terimi Olarak Uzun Hece:
Arapça ve Farsça'dan dilimize geçen sözcüklerde görülen, her zaman uzun bir sesli ile biten hece. (Hala, fani vb.)

Uzun Hece ile ilgili benzer terimler:

Antoloji : Gerçek sanat eseri değerindeki örneklerin bir araya getirildiği derleme yapıtldevam

Müsemmen : Divan şiirinde sekiz dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi.devam

Mensure (Mensur Şiir) : Duygu, düşünce, yaşam ya da hayalleri şiir inceliğinde anlatan düzyazı tüdevam

Zihniyet : Edebiyatta, bir edebi eserde bulunan görüş ve düşünüş biçimini ifade ededevam

Murassa : Nesirde iki ibarenin, nazımda ise iki mısranın kelimelerinin sayıca dedevam

Şair : Şiir söyleyen veya yazan hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kimse,devam