Uzun Hece Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Uzun Hece:
İçinde "â, î"gibi uzun ünlü bulunan hece. Ünlüsü uzun olan hece: ālim (ā-lim) gibi.

Edebiyat Terimi Olarak Uzun Hece:
Arapça ve Farsça'dan dilimize geçen sözcüklerde görülen, her zaman uzun bir sesli ile biten hece. (Hala, fani vb.)

Uzun Hece ile ilgili benzer terimler:

Nihilizm : Hiççilik demektir. Hiç bir şeyin olamayacağı ve bilinemeyeceğini savunan öğretidir.devam

Ferd : Divan edebiyatında başka beyitlere bağlı olmayan beyitlere verilen ad.devam

Servet-i Fünun Edebiyatı : 1895 yılında Recaizade Mahmut Ekrem'in öncülüğünde Servet-i Fünun dergisidevam

İmgecilik : 20. yüzyılın başlarında E.Pount öncülüğünde H. Doolittle ve T. E Hulme'undevam

Güzellik : Bir eserde, hoşumuza giden ve bizde hayranlık uyandıran biçim ve ölçülerindevam

Taşlama : Halk edebiyatında bir kişiyi, bir yeri, bir şeyi ya da bir olayı acı, devam