Uzun Dönem Planlama Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Uzun Dönem Planlama:
Tüketicilere güvenli arz sağlayan ve elektrik sistemi talebini karşılamak bakımından uzun dönem esasında üretim ve iletim kapasitesi yatırımları için ihtiyacın planlanması.

Uzun Dönem Planlama ile ilgili benzer terimler:

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Temin Güvenliği : Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin gdevam

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştdevam

Yük : Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafdevam

Merkezi Yük Dağıtım (MYD) : ESİ tarafından Yük Dağıtımın programlanması ve gerçekleştirilmesi ve ilgili devam

Global Tüketim : Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim devam