Uzun Dönem Planlama Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Uzun Dönem Planlama:
Tüketicilere güvenli arz sağlayan ve elektrik sistemi talebini karşılamak bakımından uzun dönem esasında üretim ve iletim kapasitesi yatırımları için ihtiyacın planlanması.

Uzun Dönem Planlama ile ilgili benzer terimler:

Enerji Politikası : Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal devam

Yük Dağıtıcı : TEİAŞ elektrik sistemlerinde üretim ve tüketime günün saatlik programlardevam

İletim Sistemi : TUISO ve İletim Hizmeti Sağlayıcıları tarafından işletilen enterkonnekte İldevam

İletim : Elektriğin nihai tüketiciye veya dağıtıcılara ulaştırılması amacıyla yüksek devam

Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti : Sisteme ilave edilecek her bir kW için yeni dağıtım tesisleri yatırım maliydevam

Hidroelektrik Santral : Suyun yerçekimine bağlı potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürdevam