Uzun Dönem Planlama Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Uzun Dönem Planlama:
Tüketicilere güvenli arz sağlayan ve elektrik sistemi talebini karşılamak bakımından uzun dönem esasında üretim ve iletim kapasitesi yatırımları için ihtiyacın planlanması.

Uzun Dönem Planlama ile ilgili benzer terimler:

Saatlik Ani Puant : 24 saatlik günün seçilen puant (gündüz, Akşam şeklinde) saatlerindeki 5'devam

Hat : Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demidevam

Minimum Güç : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş bir üretim grubunun MAMS/ESİ'ye, Veri Kdevam

Anerji : Belirli termodinamik koşullarda diğer bir enerji biçimine dönüştürülemeyen devam

Uzun Dönem Planlama : Tüketicilere güvenli arz sağlayan ve elektrik sistemi talebini karşılamakdevam

Yararlı Potansiyel Enerji : Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıdevam