Uzun Dönem Planlama Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Uzun Dönem Planlama:
Tüketicilere güvenli arz sağlayan ve elektrik sistemi talebini karşılamak bakımından uzun dönem esasında üretim ve iletim kapasitesi yatırımları için ihtiyacın planlanması.

Uzun Dönem Planlama ile ilgili benzer terimler:

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam

Ayırıcı : Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Puant Tarifesi : Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde devam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Tek Alıcı : Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bidevam

Çalışma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.devam