Uzay Hızı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Uzay Hızı:
Bir cismin uzay içinde saniyede aldığı yol.

Uzay Hızı ile ilgili benzer terimler:

İç Kavuşum : Bir dış gezegenin Yer ile beraber Güneş'in aynı yanında bir doğrultuya gedevam

Küçük Gezegen : Güneş'in çevresinde dolanan küçük, kayasal gökcisimleri. Asteroiddevam

Zaman Dakikası (dk) : Bir saatlik zamanın altmışta biri.devam

Mercek : Küresel yüzeyli, saydam cam parçası.devam

Gel-Git Olayı : Büyük denizlerde suların yükselmesi ve altı saat sonra normal düzeyin devam

Arkabahçe Gökbilimi : İngilizce'de ki "amateur astronomy" ile eş anlamlı olan "backyard astrodevam