Uyarlama Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Müzik-Dans Terimi Olarak Uyarlama:
Aranjman, adaptasyon karşılığı. Düzenleme.

Tiyatro Terimi Olarak Uyarlama:
debi bir eserin bir başka formunun teknik ve stilistik icaplarına uyarlanması; örneğin bir romanın dramatizasyonu, eski bir parçanın modernize edilmesi gibi..

Edebiyat Terimi Olarak Uyarlama:
Yabancı dilden çevrilen bir metni, çevrildiği dili kullanan toplumun yaşam koşullarına, töre ve geleneklerine uydurma işi.

Uyarlama ile ilgili benzer terimler:

Egzotizm : Yabancı ülkelerin gelenek ve yaşama biçimlerini yansıtan, o ülkelere özgdevam

Belâgat : Düzgün ve yerinde söz söyleme sanatı. Sözün düzgün, açık, anlaşılır, güzdevam

Kat : Anlamla ilgili sanatlardandır. Susmanın söylemekten etkili olacağı yerde devam

Sanat : Bir duygunun, bir tasarımın, bir düşünce ya da güzelliğin biçimlendirilip adevam

Söylev : Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca coşdevam

Dipnot : Yazarın yararlandığı kaynakları ve alıntıları metnin geçtiği yerlerde belirtmedevam