Uyak Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Uyak:
Sözcük ve eklerin son heceleri ya da en az iki dizenin sonunda yinelenen ses benzerliği.

Uyak ile ilgili benzer terimler:

İrsal-ı Mesel : Anlamla ilgili sanatlardandır. Söylenen fikri kuvvetlendirmek için arayadevam

Muvazene (Ölçülü, Dengeli) : Nesirde seci, nazımda kafiye yerindeki sözcüğü yalnız vezin bakımından eşdevam

Halkçılar : Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde halk şiirine özgü biçimsel ve söyleyişsedevam

Mersiye : İslam edebiyatlarında bir kişinin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyıdevam

Melhame : Divan edebiyatında gelecek olayları anlatan nazım ya da nesir eserleridevam

Ulama : Bir sözcüğün son sesiyle onun ardından gelen sözcüğün önsesinin kaynaşmasınadevam