Uyak Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Uyak:
Sözcük ve eklerin son heceleri ya da en az iki dizenin sonunda yinelenen ses benzerliği.

Uyak ile ilgili benzer terimler:

Mersiye : İslam edebiyatlarında bir kişinin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyıdevam

Akrostiş : 1- Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında devam

Sebk-i Hindî : Divan edebiyatında kullanılan bir üslup. Terim, "Hint tarzı, Hint üslûdevam

Neo-Klasisizm : 20. yüzyılın başlarında sembolizme tepki olarak doğan, klasik söyleyişi cdevam

Folklor : Bir halkın geçmişten bu yana oluşturduğu geleneklerin. inançların, törelerin devam

Dibâce : Çoklukla mensur, bazen de mazmun eserlerin başında yer alan ve eserin ydevam