Uyak Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Uyak:
Sözcük ve eklerin son heceleri ya da en az iki dizenin sonunda yinelenen ses benzerliği.

Uyak ile ilgili benzer terimler:

Halkçılar : Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde halk şiirine özgü biçimsel ve söyleyişsedevam

Haşv Ya Da Haşiv : Yazıda gereksiz söz bulunması. Eş anlamlı sözcüğü sık sık kullanmak, anladevam

Semai : 1. Türk halk edebiyatında koşmadan sonra özellikle âşık edebiyatında en devam

İstifham : Anlamla ilgili sanatlardandır. Cevap alma gayesi gütmeksizin art arda devam

İkmal : Bir cümledeki anlamı, ardından gelen cümleyle tamamlamak. Her iki cümldevam

Beğence : Bir yapıtın başına konan; yetkili bir kişinin yazdığı ve o yapıtı tanıtmadevam