Uyak Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Uyak:
Sözcük ve eklerin son heceleri ya da en az iki dizenin sonunda yinelenen ses benzerliği.

Uyak ile ilgili benzer terimler:

Müzdevic : Murabba, muhammes, müreddes benzeri nazım şekillerinde bendlerin sonundevam

Melodram : İlkçağlarda, özellikle eski Yunan'da kimi bölümlerinde müzik çalınan, yer ydevam

Deyiş : Türk halk edebiyatında hece vezniyle söylenen şiirler. Türkü, destan, devam

İhtira : Daha önce hiçbir şairin kullanmadığı sözcük, deyim ve üslupları tanımlar.devam

Dadaizm : Tristan Tzara ve arkadaşlarınca Fransa'da geliştirilen, 1916'da dil vedevam

Hâfız-I Kütüb : Kitapları koruyan kişi. Eskiden kütüphaneciler bu isimle adlandırılırddevam