Üstdil Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Üstdil:
Özellikle belirli bir alana özgü olan bir konuyu ya da o konuyu açıklamak için kullanılmışolan konudilini betimlemek için oluşturulmuş araç dil.

Üstdil ile ilgili benzer terimler:

Semai : 1. Türk halk edebiyatında koşmadan sonra özellikle âşık edebiyatında en devam

Darayak : Âşık edebiyatında kafiye olma olasılığı düşük sözcükler. Âşıkın karşılaşma devam

Hamaset : Kahramanlık.devam

Karşıtlama : Birbirine karşıt olan iki düşünce ya da iki hayali bir ilgi kurarak aydevam

Mektup : 1- Birbirinden uzakta bulunanların haberleşmesini sağlayan bir yazı türü.devam

Epifonem : Bir sözlü ya da yazılı eserde anlatılanların hikmetli bir sözle son budevam