Üstdil Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Üstdil:
Özellikle belirli bir alana özgü olan bir konuyu ya da o konuyu açıklamak için kullanılmışolan konudilini betimlemek için oluşturulmuş araç dil.

Üstdil ile ilgili benzer terimler:

Hayfa : "Yazık, eyvah!" anlamlarına gelen bu kelime Arap harfleri ile bir kelidevam

Mutabakat : Anlatım içinde kullanılan kelime ve deyimlerin içeriğe uygun seçilmesi. Karşıtıdevam

Münşî : Sanatlı düzyazı yazan kişiler. Münşilerin yazılarını toplayan dergilerdevam

Kaside : Divan şiirinde genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazdevam

Musarra : Mısraları birbiri ile kafiyeli olan beyitler. Beyt-i musarra, gazellerdevam

Alafranga : Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka kardevam