Üstdil Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Üstdil:
Özellikle belirli bir alana özgü olan bir konuyu ya da o konuyu açıklamak için kullanılmışolan konudilini betimlemek için oluşturulmuş araç dil.

Üstdil ile ilgili benzer terimler:

Anonim Şiir : Zaman içerisinde söyleyeni unutulmuş, dilden dile aktarılan, çoğu zaman ezdevam

Abstre : Bir kitabın özeti.devam

İzlenimcilik : 19. yüzyıl sonlarında doğan; dış dünyanın bıraktığı etkileri, izlenimleri oldevam

Mürsel Mecaz (Düz Değişmece) : Benzetme amacı güdülmeden ya da benzetme ilgisi bulunmaksızın bir sözüdevam

Seci : 1- Eski düzyazıda cümlelerin ortasında ve sonunda yapılan uyak. 2- devam

Kıyafetname : İnsanların fiziksel görünümlerinden onların kişiliklerini, ruhsal durumdevam