Üstdil Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Üstdil:
Özellikle belirli bir alana özgü olan bir konuyu ya da o konuyu açıklamak için kullanılmışolan konudilini betimlemek için oluşturulmuş araç dil.

Üstdil ile ilgili benzer terimler:

Müsteşrik : Doğulu milletlerin tarih, din, dil, edebiyat ve kültürlerini araştırıp indevam

Vahdet-i Vücud : Varlığın birliği. Tasavvuf düşüncesinde, yaratanla yaradılanın tek kaynaktandevam

Alegori : 1- Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını devam

Epilog : Son deyiş.devam

Lehçe : 1. Bir dilin tarihsel, toplumsal, kültürel nedenlerle dilbilgisi ve södevam

Emosyanalizm : Sanat ve edebiyat eserlerinde duyguya önem veren estetik anlayış.devam