Üretime Sarfedilen Su Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretime Sarfedilen Su:
Enerji üretiminde kullanılan sudur. Birimi m³ tür.

Üretime Sarfedilen Su ile ilgili benzer terimler:

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam

Senkronize Olma : Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bdevam

Enerji Üreticisi : İletim Sistemi ya da Dağıtım Şebekesine bağlı bir ya da birden fazla Üretim Grudevam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam