Üretime Sarfedilen Su Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretime Sarfedilen Su:
Enerji üretiminde kullanılan sudur. Birimi m³ tür.

Üretime Sarfedilen Su ile ilgili benzer terimler:

Nominal Güç (Nominal Kapasite) : Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami devam

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam

TUİSO : Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu.devam

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) : Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararldevam

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam