Üretime Sarfedilen Su Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretime Sarfedilen Su:
Enerji üretiminde kullanılan sudur. Birimi m³ tür.

Üretime Sarfedilen Su ile ilgili benzer terimler:

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Doğal Gazlar : Yer altı rezervuarlarından elde edilen, metan oranı yüksek doğal kökenli devam

Ortak Birim : Çeşitli enerji biçimleri için kullanılan belirli birimlerin dönüştürüldüğü birdevam

Trafo (Transformatör) : Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya ydevam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam