Üretim Santralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Santralı:
İlgili yardımcı ekipman, yakıt, depo, stoklar ve İletim ya da Dağıtım Şebekesine bağlantı için gerekli olan Tesis ve Teçhizatı kapsayan ve üretim sahasındaki ya da üretim sahasının yanındaki bina ve diğer varlıklar ile birlikte, Enerji Üretim tesislerinin tümü.

Üretim Santralı ile ilgili benzer terimler:

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam

Radyoaktivite : Bazı çekirdeklerin anında partikül ya da gama ışınları yayma, parçalanma ydevam

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam

Besleme Noktası : Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ildevam

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam