Üretim Santralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Santralı:
İlgili yardımcı ekipman, yakıt, depo, stoklar ve İletim ya da Dağıtım Şebekesine bağlantı için gerekli olan Tesis ve Teçhizatı kapsayan ve üretim sahasındaki ya da üretim sahasının yanındaki bina ve diğer varlıklar ile birlikte, Enerji Üretim tesislerinin tümü.

Üretim Santralı ile ilgili benzer terimler:

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam

Elektrik Tesisleri : Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), devam

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam

Uzun Dönem Planlama : Tüketicilere güvenli arz sağlayan ve elektrik sistemi talebini karşılamakdevam

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam