Üretim Santralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Santralı:
İlgili yardımcı ekipman, yakıt, depo, stoklar ve İletim ya da Dağıtım Şebekesine bağlantı için gerekli olan Tesis ve Teçhizatı kapsayan ve üretim sahasındaki ya da üretim sahasının yanındaki bina ve diğer varlıklar ile birlikte, Enerji Üretim tesislerinin tümü.

Üretim Santralı ile ilgili benzer terimler:

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

Otoprodüktör : Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet göstdevam

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam

Destek Enerjisi : Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerdevam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam