Üretim Santralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Santralı:
İlgili yardımcı ekipman, yakıt, depo, stoklar ve İletim ya da Dağıtım Şebekesine bağlantı için gerekli olan Tesis ve Teçhizatı kapsayan ve üretim sahasındaki ya da üretim sahasının yanındaki bina ve diğer varlıklar ile birlikte, Enerji Üretim tesislerinin tümü.

Üretim Santralı ile ilgili benzer terimler:

Merkez : Santral, trafo ya da birden fazla çıkış (fider)'den oluşan ve üzerinde idevam

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Ekip : Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Adevam

Elektrik Motoru : Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.devam

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

(Tam) Kısa Devre Akımı (Solid short circuit current) : Normal işletme şartlarında potansiyelleri farklı olan gerilimli iletkedevam