Üretim Kapasitesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Kapasitesi:
Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjisidir. (KWh, MWh gibi)

Üretim Kapasitesi ile ilgili benzer terimler:

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Enerjinin Değiştirilmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yenidendevam

Senkronize Olma : Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bdevam

Yararlanma Süresi : Çalışma süresi ile emre amadelik süresinin toplamıdır.devam

EF : Enerji Fonu.devam

Hat : Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demidevam