Üretim Kapasitesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Kapasitesi:
Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjisidir. (KWh, MWh gibi)

Üretim Kapasitesi ile ilgili benzer terimler:

Yararlı Enerji : Son dönüşümden sonra tüketicinin yararlanabileceği enerjidir.devam

Talebin Dayanakları : Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayandevam

İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS) : Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunladevam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

Minimum Güç : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş bir üretim grubunun MAMS/ESİ'ye, Veri Kdevam