Üretim Kapasitesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Kapasitesi:
Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjisidir. (KWh, MWh gibi)

Üretim Kapasitesi ile ilgili benzer terimler:

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Tek Yakıtlı Santral : Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.devam

Katran (Bitum) : Kolloid yapıda, kahverengiden siyaha kadar renklerde katı, yarı katı ydevam

Yük Dağıtım Talimatları : Ulusal Kontrol Merkezi ya da Bölgesel Kontrol Merkezi tarafından, Üretidevam

KÇGT Ünitesi : Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörüdevam