Üretim Kapasitesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Kapasitesi:
Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjisidir. (KWh, MWh gibi)

Üretim Kapasitesi ile ilgili benzer terimler:

Elektrik Motoru : Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.devam

Yan Hizmetler Anlaşması (YHA) : MAMS ve/veya ESİ tarafından, kullanıcılardan yan hizmetlerin satın alındevam

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam