Üretim Kapasitesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Kapasitesi:
Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjisidir. (KWh, MWh gibi)

Üretim Kapasitesi ile ilgili benzer terimler:

Sistem Kullanıcısı : Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen devam

Yük Dağıtım Talimatları : Ulusal Kontrol Merkezi ya da Bölgesel Kontrol Merkezi tarafından, Üretidevam

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Ani Puant : Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en büdevam

Otomatik Gerilim Regülasyonu : Bir Üretim Grubunun ya da transformatörün gerilimini belirlenmiş sınırldevam