Üretim Grubu Sınırları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Grubu Sınırları:
Bir Üretim Grubunun, normal işletme koşullarında sağlayabileceği MW ve Mvar kapasite sınırlarını gösteren çizelge.

Üretim Grubu Sınırları ile ilgili benzer terimler:

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

Temel Yük Santralı : Özellikle temel yükün karşılanması için kullanılan elektrik santralıdır.devam

Dağıtım Maliyeti : Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilavdevam

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam

Hidroelektrik Santral : Suyun yerçekimine bağlı potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürdevam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam