Üretim Grubu Sınırları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Grubu Sınırları:
Bir Üretim Grubunun, normal işletme koşullarında sağlayabileceği MW ve Mvar kapasite sınırlarını gösteren çizelge.

Üretim Grubu Sınırları ile ilgili benzer terimler:

Ayırma (İsolation) : Tesisatın tamamından veya belirli bir bölümünden güvenlik amacı ile, tdevam

Ring (Halka) Şebeke : Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya dönddevam

Trafo (Transformatör) Merkezi : Değişik gerilim kademelerinde işletme sağlayacak yönde sisteme elektrik enerdevam

Yük Dağıtım Toleransı : Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöydevam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

Elektrik Üretiminde Kullanılan Su : Belirli bir zaman dilimi içerisinde türbinlerden geçen suyun toplamıdır.devam