Üretim Grubu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Grubu:
BDGT Modülünün bir parçası olan üretim grubu ve bu üretim grubunun harekete geçirici bileşeni dahil olmak üzere, Jenaratör ve buna ait türbinden meydana gelen gerçek fiziksel varlık. Bazı durumlarda, bu terim, elektrik üretiminde kullanılan herhangi bir Teçhizat da üretim grubu kapsamındadır.

Üretim Grubu ile ilgili benzer terimler:

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

Güvenilirlik (Reliability) : Elektrik üretim sisteminin tüketiciye kesintisiz olarak istenen miktardevam

Fider : Bir merkezin barasından bir müşteri ya da müşteriler grubuna enerji ildevam

Tüketim Denetimi : Özel ölçme gereçleri (ısı ve özel tarifeli puant tüketimini belirleyen sayadevam

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam