Üretim Fazlası Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Fazlası Enerji:
Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarının iç ihtiyaç ve kendi kuruluş tüketimleri ile Üretim-Tüketimleri kayıpları toplamlarından arta kalan ve üretim kaynaklarının bağlı bulunduğu (sözleşmelerde belirlenen) şebeke kısmına basılabilecek enerjidir. Üretim artığı enerjide denilebilir.

Üretim Fazlası Enerji ile ilgili benzer terimler:

Kapasitör : Elektrik devrelerinde Ic akımını küçültmek veya büyütmek için kullanılan kdevam

Akarsu Santralı : Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik sandevam

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam

Arıza Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Jeotermal Enerji : Yerkabuğu içindeki mağma, pluton, radyoaktif elementlerin doğal parçalanmasından ildevam

Şebeke : Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da devam