Üretim Fazlası Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Fazlası Enerji:
Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarının iç ihtiyaç ve kendi kuruluş tüketimleri ile Üretim-Tüketimleri kayıpları toplamlarından arta kalan ve üretim kaynaklarının bağlı bulunduğu (sözleşmelerde belirlenen) şebeke kısmına basılabilecek enerjidir. Üretim artığı enerjide denilebilir.

Üretim Fazlası Enerji ile ilgili benzer terimler:

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri : a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdidevam

Cihaz : Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.devam

Yenilenebilen Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarakdevam

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam