Üretim Fazlası Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Fazlası Enerji:
Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarının iç ihtiyaç ve kendi kuruluş tüketimleri ile Üretim-Tüketimleri kayıpları toplamlarından arta kalan ve üretim kaynaklarının bağlı bulunduğu (sözleşmelerde belirlenen) şebeke kısmına basılabilecek enerjidir. Üretim artığı enerjide denilebilir.

Üretim Fazlası Enerji ile ilgili benzer terimler:

Baz Yük Üretim Grubu : 24 Saatlik süre boyunca normal olarak sürekli işler durumunda olacak Ürdevam

Doğal Enerji (Potansiyel Enerji) : Teknik ya da ekonomik kullanım imkanları dikkate alınmaksızın enerjinidevam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam

Ekip Şefi : Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakdevam

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam

TEP : Ton Eşdeğer Petrol (Bir Ton ağırlığına eş Petrol miktarı).devam