Üretim Fazlası Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Fazlası Enerji:
Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarının iç ihtiyaç ve kendi kuruluş tüketimleri ile Üretim-Tüketimleri kayıpları toplamlarından arta kalan ve üretim kaynaklarının bağlı bulunduğu (sözleşmelerde belirlenen) şebeke kısmına basılabilecek enerjidir. Üretim artığı enerjide denilebilir.

Üretim Fazlası Enerji ile ilgili benzer terimler:

Otoprodüktör Enerjisi : Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesdevam

Üretim Grubu Sınırları : Bir Üretim Grubunun, normal işletme koşullarında sağlayabileceği MW ve Mvar kdevam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Anerji : Belirli termodinamik koşullarda diğer bir enerji biçimine dönüştürülemeyen devam

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

Aktif Enerji : Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile idevam