Üretim Fazlası Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretim Fazlası Enerji:
Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarının iç ihtiyaç ve kendi kuruluş tüketimleri ile Üretim-Tüketimleri kayıpları toplamlarından arta kalan ve üretim kaynaklarının bağlı bulunduğu (sözleşmelerde belirlenen) şebeke kısmına basılabilecek enerjidir. Üretim artığı enerjide denilebilir.

Üretim Fazlası Enerji ile ilgili benzer terimler:

Katran (Bitum) : Kolloid yapıda, kahverengiden siyaha kadar renklerde katı, yarı katı ydevam

Baraj (Gövdesi) : Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervdevam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

Otoprodüktör Enerjisi : Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesdevam

Santral İç Tüketimi : Santral yardımcı ve ek tesislerinin (transformatör kayıpları dahil) eldevam

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam