Üretilen Brüt Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretilen Brüt Enerji:
Jenaratör çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç tüketim dahil).

Üretilen Brüt Enerji ile ilgili benzer terimler:

YİD : Yap İşlet Devret.devam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Sistem Kullanıcısı : Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen devam

EİH : Enerji İletim Hatları.devam

Baz Yük Üretim Grubu : 24 Saatlik süre boyunca normal olarak sürekli işler durumunda olacak Ürdevam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam