Üretilen Brüt Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Üretilen Brüt Enerji:
Jenaratör çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç tüketim dahil).

Üretilen Brüt Enerji ile ilgili benzer terimler:

Yardımcı Yakıt : Ana yakıt haricindeki bir Üretim Grubunun start edilmesi ve/veya Aşırı devam

Enerji Tüketicisi : Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.devam

Kapasitör : Elektrik devrelerinde Ic akımını küçültmek veya büyütmek için kullanılan kdevam

Motor : Diğer enerji biçimlerini mekanik enerjiye dönüştüren makina (ekipman)dır.devam

Alçak Gerilim (AG) : Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerdevam

Enerji Yoğunluğu (İntensity) : Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça devam