Ünsüz Uyumu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Ünsüz Uyumu:
Bir sözcükteki ünsüzler arasında görülen benzeşime verilen addır.

Ünsüz Uyumu ile ilgili benzer terimler:

Aksan : Vurgu demektir. Söyleyiş farkını belirtmek için bazı seslerin üzerine kodevam

Gül : Divan edebiyatında kullanım sıklığı çok yüksek, sanat yapmak amacıyla başdevam

Balad : Eski Fransız şiiri nazım biçimlerinden biri.Üç uzun bir kısa bendden oluşdevam

Yansıtma Kuramı : Sanatsal yapıt ve yaratıları yansıtma kavramıyla açıklaya çalışan, sanadevam

Deyiş : Türk halk edebiyatında hece vezniyle söylenen şiirler. Türkü, destan, devam

Anlatım Biçimi : Bir yazarın herhangi bir konu hakkında dilin bütün imkânlarını kullanaradevam