Ünsüz Uyumu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Ünsüz Uyumu:
Bir sözcükteki ünsüzler arasında görülen benzeşime verilen addır.

Ünsüz Uyumu ile ilgili benzer terimler:

Müşaare : Karşılıklı şiir söyleme. Edebiyat araştırmacıları müşaareyi üçe ayırır: devam

Melhame : Divan edebiyatında gelecek olayları anlatan nazım ya da nesir eserleridevam

Fuaye : Tiyatro salonlarında, perde arasında oyuncuların ve seyircilerin dinledevam

Hayfa : "Yazık, eyvah!" anlamlarına gelen bu kelime Arap harfleri ile bir kelidevam

Entimizm : İçtencilik.devam

Tarih : Divan edebiyatında şairlerin doğum, ölüm, büyük bir yapı ya da önemdevam