Ünlü Uyumu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ünlü Uyumu:
Ünlülerin kalınlık-incelik ya da düzlük- yuvarlaklık durumlarına göre bir sözcükte beliren uyum.

Edebiyat Terimi Olarak Ünlü Uyumu:
Bir sözcüğün yapısı içinde yer alan bir ünlünün etkisiyle öteki ünlülerin de ona uyması sonucu ortaya çıkan ilerleyici ve gerileyici benzeşme durumudur.

Ünlü Uyumu ile ilgili benzer terimler:

Sone : İlk iki bendi dörtlük, son iki bendi üçlük on dört mısradan oluşan nazım devam

Satranç : Saz şairleri tarafından aruzun müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün kalıbıdevam

Güzelleme : Özellikle halk şiirinde sevilen bir varlığı övüp yüceltmek için yazılan koşmdevam

İstidrâk : Anlamla ilgili sanatlardandır. Över gibi görünerek yerme ve yerer gibi devam

Bilimkurgu : Düş ya da kurgu yoluyla oluşturulan; çoğu kez gelecek zamanlarda yer aladevam

Makale : 1- Bir sonuca varmak amacıyla herhangi bir konuda bir düşünceyi, görüşdevam