Ünlü Uyumu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ünlü Uyumu:
Ünlülerin kalınlık-incelik ya da düzlük- yuvarlaklık durumlarına göre bir sözcükte beliren uyum.

Edebiyat Terimi Olarak Ünlü Uyumu:
Bir sözcüğün yapısı içinde yer alan bir ünlünün etkisiyle öteki ünlülerin de ona uyması sonucu ortaya çıkan ilerleyici ve gerileyici benzeşme durumudur.

Ünlü Uyumu ile ilgili benzer terimler:

Eklektizm : Felsefede uyuşabilir tezleri toplayıp uyuşamayanlarını bir yana bırakmdevam

Tuluat : 1- Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı; yerine, zamanına göre devam

Anakiklik : Tersinden okununca yine aynı anlamı veren söz ya da cümle. Örneğin; Anastadevam

Aksan : Vurgu demektir. Söyleyiş farkını belirtmek için bazı seslerin üzerine kodevam

Fiksiyon : Bir sanat eserinde uydurularak bulunmuş şey. Günümüzde, roman, kısa hidevam

Münşeât : Mensur yazı veya mektupların bir araya getirdiği dergiler. Divan edebiyatdevam