Ünlü Uyumu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ünlü Uyumu:
Ünlülerin kalınlık-incelik ya da düzlük- yuvarlaklık durumlarına göre bir sözcükte beliren uyum.

Edebiyat Terimi Olarak Ünlü Uyumu:
Bir sözcüğün yapısı içinde yer alan bir ünlünün etkisiyle öteki ünlülerin de ona uyması sonucu ortaya çıkan ilerleyici ve gerileyici benzeşme durumudur.

Ünlü Uyumu ile ilgili benzer terimler:

Kat : Anlamla ilgili sanatlardandır. Susmanın söylemekten etkili olacağı yerde devam

Epigrafi : Yazıtları inceleyen bilim dalı.devam

Neo-Klasisizm : 20. yüzyılın başlarında sembolizme tepki olarak doğan, klasik söyleyişi cdevam

Çağrışımsal Alan : Çağrışım yoluyla aralarında anlamsal ya da biçimsel bağlantılar kurulabilen kavdevam

Kıyafetname : İnsanların fiziksel görünümlerinden onların kişiliklerini, ruhsal durumdevam

Fenafillâh : "Ölmeden önce ölmek" anlamına gelir. Tasavvuf inancına göre, evrende Tadevam