Ünlem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ünlem:
Konuşanın korku, sevinç, acıma, şaşkınlık gibi her türlü duygu ve heyecanını etkili ve kısa bir biçimde anlatmaya, seslenmeye, çağırmaya yarayan ve kısmen bağımlı kelimeler sınıfına giren kelime veya kelimeler: a!, e!, ah!, ay! vb.

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Ünlem:
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida.

Edebiyat Terimi Olarak Ünlem:
Söyleyenin duygusal tepkisini dile getiren; korku, sevinç, şaşkınlık,acıma gibi duygularla birlikte çağrı, buyruk, yasaklama bildirerek bir başına cümle oluşturan sözcüklere verilen addır. (Haydi!, Ey!, Vay! vb.)

Ünlem ile ilgili benzer terimler:

Anlatı : Roman, öykü, oyun, masal gibi türlerde bir olay dizisini yazınsal biçimddevam

Dibâce : Çoklukla mensur, bazen de mazmun eserlerin başında yer alan ve eserin ydevam

Öz Şiirciler : Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde özellikle 1930'lardan sonra şiirde sesdevam

Dekadan : Fransa'da, 19. yüzyılda natüralizime kaşı çıkan simgecilik akımına öncüldevam

Çağrışımsal Alan : Çağrışım yoluyla aralarında anlamsal ya da biçimsel bağlantılar kurulabilen kavdevam

İbham : Bir edebi eserde isteyerek ve bilinçli olarak yapılan kapalılıktır. Sanadevam