Ünlem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ünlem:
Konuşanın korku, sevinç, acıma, şaşkınlık gibi her türlü duygu ve heyecanını etkili ve kısa bir biçimde anlatmaya, seslenmeye, çağırmaya yarayan ve kısmen bağımlı kelimeler sınıfına giren kelime veya kelimeler: a!, e!, ah!, ay! vb.

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Ünlem:
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida.

Edebiyat Terimi Olarak Ünlem:
Söyleyenin duygusal tepkisini dile getiren; korku, sevinç, şaşkınlık,acıma gibi duygularla birlikte çağrı, buyruk, yasaklama bildirerek bir başına cümle oluşturan sözcüklere verilen addır. (Haydi!, Ey!, Vay! vb.)

Ünlem ile ilgili benzer terimler:

Trajik : Trajedi ile ilgili; dehşetli, kaçınılması elde olmayan üzücü olaylarla idevam

Sebk-i Hindî : Divan edebiyatında kullanılan bir üslup. Terim, "Hint tarzı, Hint üslûdevam

Berdar : Asılmış, darağacına çekilmiş. Divan ve tasavvuf edebiyatında sevgilinin saçladevam

Berâat-ı İstihsal : Sözün başında eserde anlatılanları belirten sözcük ya da söyleyişler. devam

Yuğ : İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı'nda Türkler arasında ölenidevam

Emosyanalizm : Sanat ve edebiyat eserlerinde duyguya önem veren estetik anlayış.devam