Ünlem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ünlem:
Konuşanın korku, sevinç, acıma, şaşkınlık gibi her türlü duygu ve heyecanını etkili ve kısa bir biçimde anlatmaya, seslenmeye, çağırmaya yarayan ve kısmen bağımlı kelimeler sınıfına giren kelime veya kelimeler: a!, e!, ah!, ay! vb.

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Ünlem:
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida.

Edebiyat Terimi Olarak Ünlem:
Söyleyenin duygusal tepkisini dile getiren; korku, sevinç, şaşkınlık,acıma gibi duygularla birlikte çağrı, buyruk, yasaklama bildirerek bir başına cümle oluşturan sözcüklere verilen addır. (Haydi!, Ey!, Vay! vb.)

Ünlem ile ilgili benzer terimler:

Meştür : Divan edebiyatında dört cüzlü (yani 4 mefâ'ilün 4 müstef'ilün) ile yazıldevam

Edebî Dönem : Edebiyatın kendine has şekil ve içerik özellikleriyle birbirinden ayrıladevam

İktibas : Anlamı güçlendirmek için söze ayet ve hadisler katılmasıyla yapılan sanat.devam

Fesâd-I Telif : Söz veya yazıda anlamın anlaşılmayacak kadar karışık olması.devam

Ağıt : 1. Bir ölünün, gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini; arkada bıraktıdevam

Hezl : Alay, eğlence, şaka anlamına gelen bu sözcük, tür adı olarak bir konuyu adevam