Ünlem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ünlem:
Konuşanın korku, sevinç, acıma, şaşkınlık gibi her türlü duygu ve heyecanını etkili ve kısa bir biçimde anlatmaya, seslenmeye, çağırmaya yarayan ve kısmen bağımlı kelimeler sınıfına giren kelime veya kelimeler: a!, e!, ah!, ay! vb.

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Ünlem:
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida.

Edebiyat Terimi Olarak Ünlem:
Söyleyenin duygusal tepkisini dile getiren; korku, sevinç, şaşkınlık,acıma gibi duygularla birlikte çağrı, buyruk, yasaklama bildirerek bir başına cümle oluşturan sözcüklere verilen addır. (Haydi!, Ey!, Vay! vb.)

Ünlem ile ilgili benzer terimler:

Olay Örgüsü : Okuyucuda veya dinleyicide estetik bir etki uyandırmak amacıyla konuydevam

Bab : Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine gördevam

Orta Oyunu : Sahne olarak kabul edilen ve etrafı seyircilerle kuşatılmış bir alandadevam

Epik : Geleneksel şiir sınıflandırmasında lirik ve dramatiğe karşıt olarak konusdevam

Absolutizm : Mutlakçılık. Herhangi bir eserde ya da ilkede bir edebînin varlığına ve değişmezdevam

Bedî : Sözü, kulağa hoş gelecek ve ruha heyecan verecek şekilde güzelleştirme yodevam