Ünlem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ünlem:
Konuşanın korku, sevinç, acıma, şaşkınlık gibi her türlü duygu ve heyecanını etkili ve kısa bir biçimde anlatmaya, seslenmeye, çağırmaya yarayan ve kısmen bağımlı kelimeler sınıfına giren kelime veya kelimeler: a!, e!, ah!, ay! vb.

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Ünlem:
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida.

Edebiyat Terimi Olarak Ünlem:
Söyleyenin duygusal tepkisini dile getiren; korku, sevinç, şaşkınlık,acıma gibi duygularla birlikte çağrı, buyruk, yasaklama bildirerek bir başına cümle oluşturan sözcüklere verilen addır. (Haydi!, Ey!, Vay! vb.)

Ünlem ile ilgili benzer terimler:

Edebiyat Tarihi : Bir milletin bilinen ilk ürünlerinden başlayarak bütün edebî eserlerini,devam

Caize : Özellikle Divan edebiyatı döneminde büyüklere, varlıklı kimselere sunuldevam

Ramazaniye : Giriş bölümünde ramazanı konu alan kaside.devam

Ulama : Bir sözcüğün son sesiyle onun ardından gelen sözcüğün önsesinin kaynaşmasınadevam

İstidrad : Uygun bir yerde konu dışında bir şey anlatmak. Konuya açıklık getirmek, devam

Uyarlama : Yabancı dilden çevrilen bir metni, çevrildiği dili kullanan toplumun yaşam kodevam