Üç Birlik Kuralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Üç Birlik Kuralı:
Tragedyada uyulması gerekli üç temel kural. Bu kurallar şunlardır:
1 - Zaman birliği (vak'anın en çok 24 saat içinde geçmesi )
2 - Yer birliği (vak'anın aynı yerde geçmesi),
3 - Vak'a birliği (eserin bir tek ana olay çevresinde gelişmesi)

Edebiyat Terimi Olarak Üç Birlik Kuralı:
Trajedi'nin oluşmasını sağlayan kurallara verilen addır. Yer, zaman ve konu birliğini içerir.

Üç Birlik Kuralı ile ilgili benzer terimler:

Siyasetname : Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser.devam

Realist Edebiyat : Yazarın doğal ve toplumsal gerçeklere bağlı kalmasını, kendi duygu ve düşünceldevam

Tartışmacı Anlatım Biçimi : Sözlü ve yazılı anlatımda kullanılan anlatım biçimlerinden biridir.devam

Sembolizm : 1- 19.yüzyılda realizme tepki olarak doğan edebiyat akımı, simgecilik. Gedevam

Ruzname : Tanzimat'tan sonra, "günlük" türünün benzeri eserlere verilen ad.devam

Ağıt : 1. Bir ölünün, gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini; arkada bıraktıdevam