Üç Birlik Kuralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Üç Birlik Kuralı:
Tragedyada uyulması gerekli üç temel kural. Bu kurallar şunlardır:
1 - Zaman birliği (vak'anın en çok 24 saat içinde geçmesi )
2 - Yer birliği (vak'anın aynı yerde geçmesi),
3 - Vak'a birliği (eserin bir tek ana olay çevresinde gelişmesi)

Edebiyat Terimi Olarak Üç Birlik Kuralı:
Trajedi'nin oluşmasını sağlayan kurallara verilen addır. Yer, zaman ve konu birliğini içerir.

Üç Birlik Kuralı ile ilgili benzer terimler:

Yekahenk Gazel : Beyitleri arasında konu birliği olan gazel.devam

Varsağı : Bre, Hey gibi ifadeleri içeren, beste ile söylenen âşık edebiyatı nazım şedevam

Masal : 1- Hayalî olayları anlatan olağanüstü ögelerle bezenmiş, anonim nitelik taşdevam

Selh : Başkasına ait bir şiirin anlamını alıp kelimelerini değiştirerek yeniden devam

Ta'kid : İfadeye açıklık getirememe, anlatamama halidir. İkiye ayrılır. 1. Lafzi devam

Pastiş : Bir yazarın dil ve anlatım özelliklerine, alay etmek amacıyla onu anımdevam