Üç Birlik Kuralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Üç Birlik Kuralı:
Tragedyada uyulması gerekli üç temel kural. Bu kurallar şunlardır:
1 - Zaman birliği (vak'anın en çok 24 saat içinde geçmesi )
2 - Yer birliği (vak'anın aynı yerde geçmesi),
3 - Vak'a birliği (eserin bir tek ana olay çevresinde gelişmesi)

Edebiyat Terimi Olarak Üç Birlik Kuralı:
Trajedi'nin oluşmasını sağlayan kurallara verilen addır. Yer, zaman ve konu birliğini içerir.

Üç Birlik Kuralı ile ilgili benzer terimler:

Muhammes : Beş mısralık bendlerden oluşan divan edebiyatı nazım şekli. Kelime "bedevam

Türk Edebiyatı : İlk çağlardan itibaren Türk diliyle yaratılmış sözlü ve yazılı tüm ürünledevam

Salname : Yıllık demektir. İçinde gün ve ay bilgisi de bulunan, kimi konularda bedevam

Semantik : Kelimelerin anlamlarını araştıran bilim dalı.devam

Kalem Şairleri : Belli bir eğitimden geçerek duygu ve düşüncelerini dizeler hâlinde estetik kadevam

Trajik : Trajedi ile ilgili; dehşetli, kaçınılması elde olmayan üzücü olaylarla idevam