UHF ? Ultra High Frequency Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak UHF ? Ultra High Frequency:
500 ile 900 MHz aralığındaki ultra yüksek frekans sahası.

UHF ? Ultra High Frequency ile ilgili benzer terimler:

GSO : Jeosenkron yörünge. Bu yörüngedeki uydular yeryüzü ile aynı hızla dönddevam

Uplink : Bir sinyalin aktarma yapılabilmesi için uyduya gönderilmesine veya yer idevam

Tracking : Bir antenin uydudan gelen sinyaldeki bozulmayı minimize edecek şekildedevam

DiSEqC : Uydu alıcılarının dışarıda bulunan antenleri seçme ve hareket motoru, şadevam

Attenuator : Zayıflatıcı, uydu sinyallerini zayıflatan pasif devre elemanı.devam

Frame Relay : Paket anahtarlamalı iletişim protokolü.devam