Tutarsızlık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Tutarsızlık:
Düşünce, duygu ve imgeleri yansıtan sözcüklerin, cümlelerin birbirini kavramayışları ya da dilsel ve mantıksal yönden bağlanamamayışından kaynaklanan anlatım kusuru.

Tutarsızlık ile ilgili benzer terimler:

Berâat-ı İstihsal : Sözün başında eserde anlatılanları belirten sözcük ya da söyleyişler. devam

İhtisar : Bir düşüncenin az sözle anlatılmasıdır. Geniş açıklamalara, tanımlamalardevam

Öndeyiş : Bir yazınsal yapıtta ya da tiyatro ürünlerinde asıl konudan önce geçenledevam

Balbal : Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrdevam

Somutlama : Eğretileme, benzetme, örnekseme gibi sanatlar aracılığıyla soyut kavramlarındevam

Tecelli : Bildirme, görünme. Tasavvuf düşüncesine ve bu düşünüşü benimsemiş kimsdevam