Tutarsızlık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Tutarsızlık:
Düşünce, duygu ve imgeleri yansıtan sözcüklerin, cümlelerin birbirini kavramayışları ya da dilsel ve mantıksal yönden bağlanamamayışından kaynaklanan anlatım kusuru.

Tutarsızlık ile ilgili benzer terimler:

Münşeât : Mensur yazı veya mektupların bir araya getirdiği dergiler. Divan edebiyatdevam

Hiciv : Bir kimseyi, nesneyi, düşünceyi ya da toplumun eksik aksak yanlarını ydevam

Rekâket : Kelime veya cümlelerin düzensiz sıralanmasından ileri gelen okumayı zodevam

Abstre : Bir kitabın özeti.devam

Ezgi : Belli bir kurala göre oluşturulan ses dizesi, beste.devam

Ahreb Ve Ahrem : Rubai vezinlerinin ana ölçüsüdür. Mef'ulü ile başlayanlara ahreb, mef'uldevam