Tutarsızlık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Tutarsızlık:
Düşünce, duygu ve imgeleri yansıtan sözcüklerin, cümlelerin birbirini kavramayışları ya da dilsel ve mantıksal yönden bağlanamamayışından kaynaklanan anlatım kusuru.

Tutarsızlık ile ilgili benzer terimler:

Somutlama : Eğretileme, benzetme, örnekseme gibi sanatlar aracılığıyla soyut kavramlarındevam

Mizah : Olayları, durumları, kişileri gülünç yönleriyle yansıtan yapıtların bu ydevam

Nihilizm : Hiççilik demektir. Hiç bir şeyin olamayacağı ve bilinemeyeceğini savunan öğretidir.devam

Epik Şiir : Yiğitlik, kahramanlık savaş temalarını işleyen şiir türü.devam

Tiyatro : İnsan hayatına ilişkin bir konuyu, bir olayı kurmaca olarak sahnede gösdevam

İhtira : Daha önce hiçbir şairin kullanmadığı sözcük, deyim ve üslupları tanımlar.devam