Tutarsızlık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Tutarsızlık:
Düşünce, duygu ve imgeleri yansıtan sözcüklerin, cümlelerin birbirini kavramayışları ya da dilsel ve mantıksal yönden bağlanamamayışından kaynaklanan anlatım kusuru.

Tutarsızlık ile ilgili benzer terimler:

Balad : Eski Fransız şiiri nazım biçimlerinden biri.Üç uzun bir kısa bendden oluşdevam

Estetik : Güzelliği ve güzelliğin insan ruhundaki etkilerini inceleyen bilim ve bilgi devam

Özenti : Anlatımda doğallıktan kaçınma, yapmacık olma durumu.devam

Şarkı : 1- Divan edebiyatında Türklerin kattığı, dörtlükler halinde ve bestelenmedevam

Plan : Bir konuşma ya da yazıda söyleneceklerin ilgi ve önem derecesine göre devam

Tefrik : Anlamla ilgili sanatlardandır. Aynı çeşide giren iki şey arasına, birbirdevam