Türbin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Türbin:
1- Elektrik santrallerinde akan suyun, buharın veya rüzgârın hareket enerjisiyle ve birtakım özel düzenekler yardımıyla dönerek çalışan araç.

2- Su, buhar, gaz gibi akışkanlar yardımı ve bazı düzenekler ile dönme hareketi yapan araç.

Fizik Terimi Olarak Türbin:
Elektrik santrallerinde akan su veya buhar gücüyle jeneratörü döndüren kısım.

Elektrik Terimi Olarak Türbin:
Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzerinden büyük bir hızla geçen akışkan bir madde tarafından sağlandığı makinadır.

Not: Su, buhar ve rüzgar türbinleri daha küçük çaplı olarak tüketicilere uygulanmakta ise de, genellikle enerji üreticileri tarafından kullanılır.

Coğrafya Terimi Olarak Türbin:
Türbin, bir akışkanın enerjisini işe çevirmek için kullanılan alet.

Türbin ile ilgili benzer terimler:

Donmuş Toprak (Tjale) : Kutba yakın enlemlerde görülen, toprağın sürekli donmuş bulunduğu yer.devam

Tüf : Volkan bacasından çıkan çakıl, kum, kül gibi irili ufaklı volkanik malzemedevam

Astronomi (Gök Bilimi) : Gök cisimlerinin uzaydaki durumlarını, hareketlerini fiziksel ve kimyadevam

Alg : Sulak alanlarda yaşayan çoğunluğu tek hücreli organizmalardır. Su yosunu.devam

Guvernör : Devlet bankasını yöneten kimse.devam

Liman : 1- Gemilerin yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerinedevam