Türbin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Türbin:
1- Elektrik santrallerinde akan suyun, buharın veya rüzgârın hareket enerjisiyle ve birtakım özel düzenekler yardımıyla dönerek çalışan araç.

2- Su, buhar, gaz gibi akışkanlar yardımı ve bazı düzenekler ile dönme hareketi yapan araç.

Fizik Terimi Olarak Türbin:
Elektrik santrallerinde akan su veya buhar gücüyle jeneratörü döndüren kısım.

Elektrik Terimi Olarak Türbin:
Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzerinden büyük bir hızla geçen akışkan bir madde tarafından sağlandığı makinadır.

Not: Su, buhar ve rüzgar türbinleri daha küçük çaplı olarak tüketicilere uygulanmakta ise de, genellikle enerji üreticileri tarafından kullanılır.

Coğrafya Terimi Olarak Türbin:
Türbin, bir akışkanın enerjisini işe çevirmek için kullanılan alet.

Türbin ile ilgili benzer terimler:

Jeolog : Yer bilimci.devam

Kurak Bölgesi Topografyası : Rüzgarın aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla oluşturduğu şekil topluldevam

Küreselleşme : Uluslararası düzlemde yaygınlaşmış iktisadi etkinliklerin işlevsel anldevam

Astronomi (Gök Bilimi) : Gök cisimlerinin uzaydaki durumlarını, hareketlerini fiziksel ve kimyadevam

Dış Ticaret : Bir devletin yabancı devletlerle yaptığı alışveriş, ithalat ve ihracatın devam

Kırsal Yerleşme : Genel olarak nüfusu 10 000'in altında olan yerlerdir. (Kırsal yerleşmedevam