Türbin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Türbin:
1- Elektrik santrallerinde akan suyun, buharın veya rüzgârın hareket enerjisiyle ve birtakım özel düzenekler yardımıyla dönerek çalışan araç.

2- Su, buhar, gaz gibi akışkanlar yardımı ve bazı düzenekler ile dönme hareketi yapan araç.

Fizik Terimi Olarak Türbin:
Elektrik santrallerinde akan su veya buhar gücüyle jeneratörü döndüren kısım.

Elektrik Terimi Olarak Türbin:
Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzerinden büyük bir hızla geçen akışkan bir madde tarafından sağlandığı makinadır.

Not: Su, buhar ve rüzgar türbinleri daha küçük çaplı olarak tüketicilere uygulanmakta ise de, genellikle enerji üreticileri tarafından kullanılır.

Coğrafya Terimi Olarak Türbin:
Türbin, bir akışkanın enerjisini işe çevirmek için kullanılan alet.

Türbin ile ilgili benzer terimler:

Mikro Klima : Küçük iklim bölgeleridevam

Fillit : Tortul kayaçlardan meydana gelen ince taneli başkalaşım kayacı.devam

Sarsıntı : Bakınız depremdevam

Mineral : Doğal olarak oluşan, belli bir kimyasal bileşime ve atomik düzene sahip, devam

Jeolog : Yer bilimci.devam

Çarpık Kentleşme : Herhangi bir denetim gücünün olmadığı, altyapı ihtiyaçlarının dikkate alınmdevam