Türbin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Türbin:
1- Elektrik santrallerinde akan suyun, buharın veya rüzgârın hareket enerjisiyle ve birtakım özel düzenekler yardımıyla dönerek çalışan araç.

2- Su, buhar, gaz gibi akışkanlar yardımı ve bazı düzenekler ile dönme hareketi yapan araç.

Fizik Terimi Olarak Türbin:
Elektrik santrallerinde akan su veya buhar gücüyle jeneratörü döndüren kısım.

Elektrik Terimi Olarak Türbin:
Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzerinden büyük bir hızla geçen akışkan bir madde tarafından sağlandığı makinadır.

Not: Su, buhar ve rüzgar türbinleri daha küçük çaplı olarak tüketicilere uygulanmakta ise de, genellikle enerji üreticileri tarafından kullanılır.

Coğrafya Terimi Olarak Türbin:
Türbin, bir akışkanın enerjisini işe çevirmek için kullanılan alet.

Türbin ile ilgili benzer terimler:

Paralel : 1- Ekvatordan kutuplara doğru birer derecelik açı aralıklarıyla çizildiği varsaydevam

Sediman : Kayaçların parçalanması, aşınması vb. gibi ayrışmalar sonucu oluşmuş (tortdevam

Mezozoik Zaman : Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zadevam

Kent Planlaması : Kentsel bir alanın fiziksel altyapı, konut ve ulaşım, toprak kullanımıdevam

Çakmaktaşı (Silex) : Denizlerde eriyik halde bulunan silisyum dioksitin (SiOdevam

Ekonomik Fonksiyon : Bir ülkede, bölgede ya da bir bütün olarak dünyada mal ve hizmetlerin devam