Türbin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Türbin:
1- Elektrik santrallerinde akan suyun, buharın veya rüzgârın hareket enerjisiyle ve birtakım özel düzenekler yardımıyla dönerek çalışan araç.

2- Su, buhar, gaz gibi akışkanlar yardımı ve bazı düzenekler ile dönme hareketi yapan araç.

Fizik Terimi Olarak Türbin:
Elektrik santrallerinde akan su veya buhar gücüyle jeneratörü döndüren kısım.

Elektrik Terimi Olarak Türbin:
Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzerinden büyük bir hızla geçen akışkan bir madde tarafından sağlandığı makinadır.

Not: Su, buhar ve rüzgar türbinleri daha küçük çaplı olarak tüketicilere uygulanmakta ise de, genellikle enerji üreticileri tarafından kullanılır.

Coğrafya Terimi Olarak Türbin:
Türbin, bir akışkanın enerjisini işe çevirmek için kullanılan alet.

Türbin ile ilgili benzer terimler:

Deprem Haritası : Herhangi bir bölgede geçmişte meydana gelen depremler ve yapılan araştırdevam

Toprak Kayması : Toprak tabakasının ve hemen altındaki materyalin bir yamaç boyunca, kaygdevam

Güneş Enerjisi : Güneş'in çekirdeğinde yer alan hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindekdevam

Dam : Köy ailelerinin geçici bir süre için yararlandıkları yerleşme biçimidir. Böldevam

İzobar : Eş basınç eğrisi.devam

Karstik Topografya : Yeraltı ve yerüstü sularının, aşınmaya karşı dirençsiz, kolay eriyebilendevam