Türbin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Türbin:
1- Elektrik santrallerinde akan suyun, buharın veya rüzgârın hareket enerjisiyle ve birtakım özel düzenekler yardımıyla dönerek çalışan araç.

2- Su, buhar, gaz gibi akışkanlar yardımı ve bazı düzenekler ile dönme hareketi yapan araç.

Fizik Terimi Olarak Türbin:
Elektrik santrallerinde akan su veya buhar gücüyle jeneratörü döndüren kısım.

Elektrik Terimi Olarak Türbin:
Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzerinden büyük bir hızla geçen akışkan bir madde tarafından sağlandığı makinadır.

Not: Su, buhar ve rüzgar türbinleri daha küçük çaplı olarak tüketicilere uygulanmakta ise de, genellikle enerji üreticileri tarafından kullanılır.

Coğrafya Terimi Olarak Türbin:
Türbin, bir akışkanın enerjisini işe çevirmek için kullanılan alet.

Türbin ile ilgili benzer terimler:

Termalizm : Şifalı sulardan faydalanmaya dayalı turizmdevam

Ödemeler Dengesi : Bir yıl içinde, bir ülkede yaşayanlara öteki ülkelerde yaşayanlar arasındevam

Sayfiye : Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağından kurtulmak için çıkılan yaylalar, bağlar ve bdevam

Fay Zonu : Bir deprem sırasında anmanın meydana geldiği yeryüzü alanı.devam

Çözünme : Kayaçların bileşimindeki minerallerin su etkisi ile değişime uğramasıdır. Özelldevam

Azot Döngüsü : Atmosferdeki azotun toprağa, oradan bitkilere ve tekrar toprak üzerinden devam