Tüketim Denetimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tüketim Denetimi:
Özel ölçme gereçleri (ısı ve özel tarifeli puant tüketimini belirleyen sayaçlar) kullanılarak aralıklı çalışma sağlayan tarifelerden yararlanılması, tüketimin düştüğü dönemlerde ısı stoklanması vs. yoluyla tüketimi gerçek gereksinmeye göre dengeleme yöntemidir.

Tüketim Denetimi ile ilgili benzer terimler:

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Bozucu Etki : Enerji Sisteminde ani olarak meydana gelen, bir üretim kaybından, yük devam

Güç Faktörü : Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan fdevam

Aşırı Akım (Overcurrent) : Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirdevam

Nükleer Reaktör : Kendi kendini besleyen zincirleme nükleer fisyon reaksiyonunu sürdürüldevam

Elektrik Üretiminde Kullanılan Su : Belirli bir zaman dilimi içerisinde türbinlerden geçen suyun toplamıdır.devam