Tüketim Denetimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tüketim Denetimi:
Özel ölçme gereçleri (ısı ve özel tarifeli puant tüketimini belirleyen sayaçlar) kullanılarak aralıklı çalışma sağlayan tarifelerden yararlanılması, tüketimin düştüğü dönemlerde ısı stoklanması vs. yoluyla tüketimi gerçek gereksinmeye göre dengeleme yöntemidir.

Tüketim Denetimi ile ilgili benzer terimler:

Ayırıcı : Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Uzun Dönem Planlama : Tüketicilere güvenli arz sağlayan ve elektrik sistemi talebini karşılamakdevam

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam

Kumanda Salonu : Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur.devam

Üretim Grubu Sınırları : Bir Üretim Grubunun, normal işletme koşullarında sağlayabileceği MW ve Mvar kdevam