Tüketim Denetimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tüketim Denetimi:
Özel ölçme gereçleri (ısı ve özel tarifeli puant tüketimini belirleyen sayaçlar) kullanılarak aralıklı çalışma sağlayan tarifelerden yararlanılması, tüketimin düştüğü dönemlerde ısı stoklanması vs. yoluyla tüketimi gerçek gereksinmeye göre dengeleme yöntemidir.

Tüketim Denetimi ile ilgili benzer terimler:

Baz Yük (Based load ) : Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük.devam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Global Tüketim : Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim devam

Birincil Enerji Üretimi : Doğal kaynaklardan enerji sağlanması ve daha kapsamlı olarak, belirli türetidevam

Üretilen Brüt Enerji : Jenaratör çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç tüketim dahil).devam

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınadevam