Tüketim Denetimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tüketim Denetimi:
Özel ölçme gereçleri (ısı ve özel tarifeli puant tüketimini belirleyen sayaçlar) kullanılarak aralıklı çalışma sağlayan tarifelerden yararlanılması, tüketimin düştüğü dönemlerde ısı stoklanması vs. yoluyla tüketimi gerçek gereksinmeye göre dengeleme yöntemidir.

Tüketim Denetimi ile ilgili benzer terimler:

Gerçek Tüketim : Çevirme, iletim ve dağıtım kayıpları ile nihai tüketim toplamıdır.devam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

Motorin (Dizel Yakıtı) : Dizel tipi içten yanmalı motorlarda kullanılan sıvı hidrokarbon karışımıdevam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam