Tüketim Denetimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tüketim Denetimi:
Özel ölçme gereçleri (ısı ve özel tarifeli puant tüketimini belirleyen sayaçlar) kullanılarak aralıklı çalışma sağlayan tarifelerden yararlanılması, tüketimin düştüğü dönemlerde ısı stoklanması vs. yoluyla tüketimi gerçek gereksinmeye göre dengeleme yöntemidir.

Tüketim Denetimi ile ilgili benzer terimler:

Röle : Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve Aşır/düşük frekans gibi dudevam

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) : Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.devam

Otoprodüktör : Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet göstdevam

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam

Ekserji : Enerjinin dönüşebilirliğinin ölçümünü ifade eder. Belirli termodinamik koşudevam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam