Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı:
Müşterilere enerji satan şirketlerdir.

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı ile ilgili benzer terimler:

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam

Yük Dağıtım Merkezleri (YDM) : TEİAŞ Elektrik sisteminin üretim ve tüketim yönünden emniyetli, kalitelidevam

TRTF : Türkiye Radyo Televizyon Fonu.devam

Debi : Birim zamanda belirli bir kesitten boşalan su miktarıdır.devam

Enerjinin Kullanımı : Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.devam