Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı:
Müşterilere enerji satan şirketlerdir.

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı ile ilgili benzer terimler:

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Santral Enerji Kapasitesi : Belirli bir süredeki debilerin toplamının, en uygun koşullarda bir sandevam

Enerji Tasarrufu : Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar taradevam

Yardımcılar : Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanıdevam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam

İletken : Elektrik akımının, üreteçten alıcıya ulaşmasını sağlayan tellerdir.devam