Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı:
Müşterilere enerji satan şirketlerdir.

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı ile ilgili benzer terimler:

Hat Güzergahı Uzunluğu : Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah bodevam

ÇED : Çevre Etki Değerlendirme.devam

Doğal Gazlar : Yer altı rezervuarlarından elde edilen, metan oranı yüksek doğal kökenli devam

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam

Senkronize Olunacak Minumum Süre : Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi devam

Programlı İşletme Dışı Kalma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam