Tüketiciler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tüketiciler:
Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Tüketiciler:
Bir ekosistemde, üreticiler denilen yeşil bitkilerin dışında kalan ot obur, et obur ve asalak türlerin tümüdür.

Tüketiciler ile ilgili benzer terimler:

Nükleotit : Fosfat, şeker, bazdan oluşan ve nükleik asitlerin yapısını meydana getdevam

Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesirdevam

Kütle : Madde miktarına bağlı olarak değişen büyüklük.devam

Pigment : Hücrelere özgü renk veren madde.devam

Sperm : Erkek üreme hücresi.devam

Emici tüy : Bitkilerin köklerinde bulunan ve topraktaki besin maddelerini emen,bitdevam