Tüketiciler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tüketiciler:
Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Tüketiciler:
Bir ekosistemde, üreticiler denilen yeşil bitkilerin dışında kalan ot obur, et obur ve asalak türlerin tümüdür.

Tüketiciler ile ilgili benzer terimler:

tRNA : Protein sentezi sırasında (translasyon) amino asitleri ribozoma taşıyadevam

Kromozom : Çekirdekte yer alan, kalıtsal özellikleri belirleyen molekülleri taşıyadevam

Açık Dolaşım : Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde aldevam

Tür : Birbirleriyle eşleştiklerinde kendilerine benzer ve üreme yeteneği olan cdevam

Vektör : Yönü belli doğru parçasıdevam

Ayrımsal Damıtma : Kaynama sıcaklıkları farklı olan sıvıların oluşturduğu karışımları ayırmadevam