Tükenebilir Enerji Kaynakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tükenebilir Enerji Kaynakları:
Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik olarak değerlendirilebileceği bilinen ve beklenen yenilenemez (tükenebilir) doğal enerji kaynaklarıdır.

Tükenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili benzer terimler:

Dağıtım Seviyesine Bağlı Enerji Üreticisi : İletim Şebekesine bağlı olmayıp, doğrudan bir Müşterinin şebekesine ya da Dağıtımdevam

Santral Enerji Kapasitesi : Belirli bir süredeki debilerin toplamının, en uygun koşullarda bir sandevam

Enerji (Energy) : 1- Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Elektrik enerjisi, atom enerjisdevam

Üretim Grubu Sınırları : Bir Üretim Grubunun, normal işletme koşullarında sağlayabileceği MW ve Mvar kdevam

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Enerjinin Kullanımı : Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.devam