Tükenebilir Enerji Kaynakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tükenebilir Enerji Kaynakları:
Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik olarak değerlendirilebileceği bilinen ve beklenen yenilenemez (tükenebilir) doğal enerji kaynaklarıdır.

Tükenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili benzer terimler:

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam

Röle : Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve Aşır/düşük frekans gibi dudevam

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam

Yenilenebilen Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarakdevam

Yardımcılar : Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanıdevam