Tükenebilir Enerji Kaynakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tükenebilir Enerji Kaynakları:
Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik olarak değerlendirilebileceği bilinen ve beklenen yenilenemez (tükenebilir) doğal enerji kaynaklarıdır.

Tükenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili benzer terimler:

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam

Şebeke Yöneticisi : İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.devam

Enerji Öntahmini : Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek devam

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam