Tükenebilir Enerji Kaynakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tükenebilir Enerji Kaynakları:
Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik olarak değerlendirilebileceği bilinen ve beklenen yenilenemez (tükenebilir) doğal enerji kaynaklarıdır.

Tükenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili benzer terimler:

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam

Emre Amade Kapasite : Üretim grubunun ESİ'ye sunulabilecek durumdaki Aktif Güç Kapasitesidir (MWdevam

Sözleşme Ölçümleri : Enerji Üreticilerinden elektrik satın alınması ve kullanıcılara ve (Doğruddevam