Transponder-Transmitter Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Transponder-Transmitter:
Uyduda bulunan ve bir TV sinyalini veya dar banttaki birçok data, ses kanallarını alıp yeryüzüne yayınlamaya yarayan cihaz. Bir haberleşme uydusunda 12-24 kadar transponder bulunur.

Transponder-Transmitter ile ilgili benzer terimler:

Antenna Efficiency : Antene gelen elektromanyetik enerjinin anten tarafından toplanan kısmıdevam

Personal Communications System (PCS) : Bireysel haberleşme sistemidevam

Feed : Anten kolları üzerinde bulunan ve antenden gelen sinyalleri toplayan edevam

Dish (Çanak) : Uydu anteni için kullanılan argodevam

Echo Canceller : Uydu telefon hatlarında yansıma etkisini azaltan veya yok eden elektrodevam

Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) : Uyduların sonsuz sayıdaki yörüngelerinden ancak bir tanesinin yeryüzündevam