Trafo (Transformatör) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Trafo (Transformatör):
Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya yükselten elektrik makineleridir.

Trafo (Transformatör) ile ilgili benzer terimler:

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam

Toplam Nihai Tüketim : Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji midevam

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) : Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.devam

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam

Hidroelektrik Santral : Suyun yerçekimine bağlı potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürdevam