Trafo (Transformatör) Merkezi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Trafo (Transformatör) Merkezi:
Değişik gerilim kademelerinde işletme sağlayacak yönde sisteme elektrik enerjisi transfer eden, Primer/Skonder malzeme ve yardımcı donanımdan oluşan açık/kapalı tesislerdir.

Trafo (Transformatör) Merkezi ile ilgili benzer terimler:

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Yapım Süresi (Teslim Süresi) : Bir enerji tesisinin sipariş tarihi (ya da belirtilen bir tarih-şantiydevam

Otomatik Gerilim Regülasyonu : Bir Üretim Grubunun ya da transformatörün gerilimini belirlenmiş sınırldevam

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam