Trafo (Transformatör) Merkezi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Trafo (Transformatör) Merkezi:
Değişik gerilim kademelerinde işletme sağlayacak yönde sisteme elektrik enerjisi transfer eden, Primer/Skonder malzeme ve yardımcı donanımdan oluşan açık/kapalı tesislerdir.

Trafo (Transformatör) Merkezi ile ilgili benzer terimler:

Enerji Yoğunluğu : GSMH başına tüketilen enerji.devam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Akım Trafosu : Akımı belli bir oran dahilinde değiştirip yüksek gerilim devresinden izoldevam

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam