Toptancı Tüketiciler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Toptancı Tüketiciler:
Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kuruldukları yerde sistemin içinde veya dışında üretim ve dağıtım işlevlerini yapmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi.

Toptancı Tüketiciler ile ilgili benzer terimler:

Motor : Diğer enerji biçimlerini mekanik enerjiye dönüştüren makina (ekipman)dır.devam

Birincil Enerji Üretimi : Doğal kaynaklardan enerji sağlanması ve daha kapsamlı olarak, belirli türetidevam

MENR : Ministry of Energy and Natural Resource (Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanldevam

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam

Nihai Tüketici : Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.devam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam