Toptancı Tüketiciler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Toptancı Tüketiciler:
Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kuruldukları yerde sistemin içinde veya dışında üretim ve dağıtım işlevlerini yapmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi.

Toptancı Tüketiciler ile ilgili benzer terimler:

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

Bağlantı Noktası (BN) : İletim Sistemindeki, bir Enerji Üreticisi, Doğrudan Bağlı bir Müşteri, bir İletdevam

Rafineri Gazları : Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz üründevam

Güç Faktörü : Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan fdevam

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam

Şebeke Enerjisi : Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) devam