Toptancı Tüketiciler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Toptancı Tüketiciler:
Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kuruldukları yerde sistemin içinde veya dışında üretim ve dağıtım işlevlerini yapmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi.

Toptancı Tüketiciler ile ilgili benzer terimler:

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam

Yan Hizmetler : Üretim Santralleri açısından, elektrik üretiminin dışında sağlanan hizmetlerdevam

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) : TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminindevam

Sigorta : Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.devam

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam