Toptancı Tüketiciler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Toptancı Tüketiciler:
Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kuruldukları yerde sistemin içinde veya dışında üretim ve dağıtım işlevlerini yapmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi.

Toptancı Tüketiciler ile ilgili benzer terimler:

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam

YİD : Yap İşlet Devret.devam

ÇED : Çevre Etki Değerlendirme.devam

Tarife Dışı Müşteri : Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'devam

İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS) : Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunladevam

Şebekeye Verilen Enerji : Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekendevam