Toptancı Tüketiciler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Toptancı Tüketiciler:
Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kuruldukları yerde sistemin içinde veya dışında üretim ve dağıtım işlevlerini yapmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi.

Toptancı Tüketiciler ile ilgili benzer terimler:

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Örgü Şebeke : Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Ddevam

Şebeke Enerjisi : Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) devam

Güvenilirlik (Reliability) : Elektrik üretim sisteminin tüketiciye kesintisiz olarak istenen miktardevam

Yalıtkan Madde : Elektrik akımım geçirmeyen lastik, plastik, cam, porselen gibi maddelerddevam