Toptan Satış Fiyat Tarifesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Toptan Satış Fiyat Tarifesi:
MAMS tarafından her yıl Büyük Ölçekli Besleme Noktalarında belirlenen enerji ve kapasite toptan satış fiyat tarifeleridir.

Toptan Satış Fiyat Tarifesi ile ilgili benzer terimler:

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri : a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdidevam

Şebeke Enerjisi : Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) devam

Enerji Tüketicisi : Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.devam

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam