Toptan Satış Fiyat Tarifesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Toptan Satış Fiyat Tarifesi:
MAMS tarafından her yıl Büyük Ölçekli Besleme Noktalarında belirlenen enerji ve kapasite toptan satış fiyat tarifeleridir.

Toptan Satış Fiyat Tarifesi ile ilgili benzer terimler:

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) : Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararldevam

TRTF : Türkiye Radyo Televizyon Fonu.devam

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam

Elektrik Üretiminde Kullanılan Su : Belirli bir zaman dilimi içerisinde türbinlerden geçen suyun toplamıdır.devam

Tek (Ana) Baralı Sistem : Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.devam