Toptan Satış Fiyat Tarifesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Toptan Satış Fiyat Tarifesi:
MAMS tarafından her yıl Büyük Ölçekli Besleme Noktalarında belirlenen enerji ve kapasite toptan satış fiyat tarifeleridir.

Toptan Satış Fiyat Tarifesi ile ilgili benzer terimler:

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

Yük Dağıtım Merkezleri (YDM) : TEİAŞ Elektrik sisteminin üretim ve tüketim yönünden emniyetli, kalitelidevam

Gaz Türbini : Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanma gazlarının hareket sağladığı ve bu gazlarıdevam

Besleme Noktası : Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ildevam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam