Toptan Satış Fiyat Tarifesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Toptan Satış Fiyat Tarifesi:
MAMS tarafından her yıl Büyük Ölçekli Besleme Noktalarında belirlenen enerji ve kapasite toptan satış fiyat tarifeleridir.

Toptan Satış Fiyat Tarifesi ile ilgili benzer terimler:

Puant Tüketimi : Bir şebekedeki en yüksek enerji tüketimidir.devam

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) : TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminindevam

Temin Güvenliği : Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin gdevam

Besleme Noktası : Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ildevam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam

Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu) : ESİ'nin yönergeleri doğrultusunda, en düşük maliyetli merkezi yük dağıtımın sdevam