Toplam Nihai Tüketim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Toplam Nihai Tüketim:
Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji miktarıdır.

Toplam Nihai Tüketim ile ilgili benzer terimler:

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam

Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması (BA) : Yeni kullanıcılar tarafından, Tesis ve Teçhizatlarının İletim Sistemine Bdevam

Referans Süresi : Değerlendirmede esas alınan toplam süredir; emreamadelik (sa+dk) ile işledevam

Güç Faktörünün Düzeltilmesi : Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyldevam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam