Toplam Nihai Tüketim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Toplam Nihai Tüketim:
Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji miktarıdır.

Toplam Nihai Tüketim ile ilgili benzer terimler:

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

Otoprodüktör : Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet göstdevam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam

TWh : (Teta-Watt-Saat) Milyar kwh.devam

Bağımsız Üretici : (a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımıdevam