Tesis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Tesis:
1- Yapma, kurma, temelini atma.

2- Kuruluş.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, İletim, Dağıtım, Tüketim, Kompanzasyon, Haberleşme, Kontrol ve Koruma, Fiber Optik kablo veya kablo Tesisleri olarak ayırabiliriz. Tesisin işletme ve bakımı, yenilenmesi, genişlemesi yanı sıra sürekli güvenilip ve de verimli çalışır olması için tesis güvencesi gideri söz konusu edilmelidir.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma. Kuruluş.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Tesis ile ilgili benzer terimler:

Faktör : Etki eden, etmen.devam

Yağmur Ormanları : Yağmurların bol düştüğü ormanlık alan.devam

Yıldız : Çekirdeğinde kimyasal değişimler gerçekleşen, çok sıcak gazlardan oluşan ve kendidevam

Fauna : Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü.devam

Kaçış Rampası : Eğimi fazla olan karayollarında fren arızası yapmış olan araçların durmasındevam

Şebeke : Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim ağı.devam