Tesis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Tesis:
1- Yapma, kurma, temelini atma.

2- Kuruluş.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, İletim, Dağıtım, Tüketim, Kompanzasyon, Haberleşme, Kontrol ve Koruma, Fiber Optik kablo veya kablo Tesisleri olarak ayırabiliriz. Tesisin işletme ve bakımı, yenilenmesi, genişlemesi yanı sıra sürekli güvenilip ve de verimli çalışır olması için tesis güvencesi gideri söz konusu edilmelidir.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma. Kuruluş.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Tesis ile ilgili benzer terimler:

Enjektör : 1- Bir sıvıyı basınç etkisiyle almaya veya vermeye yarayan bir tür pompadevam

Sicim : Keten, kenevir vb. bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap.devam

Titreşim : 1. Bir noktanın, gözümüzün göremeyeceği kadar kısaca kımıldaması. 2. Kdevam

Biyokütle : Belirli bir alan ve hacimde bulunan canlı ağırlığa biyokütle denir.devam

Fermantasyon : Mayalanma. Bazı mikroorganizmaların ürettiği enzimlerin etkisiyle organikdevam

Pelvis : İnsanda cinsel organların yerleştiği bölüme verilen ad.devam