Tesis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Tesis:
1- Yapma, kurma, temelini atma.

2- Kuruluş.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, İletim, Dağıtım, Tüketim, Kompanzasyon, Haberleşme, Kontrol ve Koruma, Fiber Optik kablo veya kablo Tesisleri olarak ayırabiliriz. Tesisin işletme ve bakımı, yenilenmesi, genişlemesi yanı sıra sürekli güvenilip ve de verimli çalışır olması için tesis güvencesi gideri söz konusu edilmelidir.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma. Kuruluş.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Tesis ile ilgili benzer terimler:

Gar : Demiryolu ile yolculuk edenlerin gereksinimlerinin geniş ölçüde karşılandevam

İtme : Bir şeyi güç uygulayarak ileri götürmek.devam

Sigorta : Elektrik devrelerinde bulunan, yüksek akım gelmesi halinde devreyi açaradevam

Yanal Hareket : İki levhanın aynı ya da zıt yönde yatay olarak yaptıkları hareket.devam

Asit Yağmuru : Yakıtlardan çıkan kükürt oksit ve azot oksit gazlarının havadaki su buhadevam

Krossing over : Mayoz bölünmede, tetratların kromotidleri arasında karşılıklı gen alışdevam