Tesis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Tesis:
1- Yapma, kurma, temelini atma.

2- Kuruluş.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, İletim, Dağıtım, Tüketim, Kompanzasyon, Haberleşme, Kontrol ve Koruma, Fiber Optik kablo veya kablo Tesisleri olarak ayırabiliriz. Tesisin işletme ve bakımı, yenilenmesi, genişlemesi yanı sıra sürekli güvenilip ve de verimli çalışır olması için tesis güvencesi gideri söz konusu edilmelidir.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma. Kuruluş.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Tesis ile ilgili benzer terimler:

Erime : Bir maddenin ısı alarak katı hâlden sıvı hâle geçmesidir.devam

Seramik : 1. Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan, fayans, porselen, vazo, devam

Makara : Sabit bir eksen etrafında serbestçe dönebilen, çevresinde ipin geçebilmesi idevam

Kauçuk : Lastik ağacından veya bazı petrol atıklarının birleşmesiyle elde edilen ddevam

Mat : Parlak olmayan, donuk renkte.devam

Işık Saati : Işığın 1 saatte aldığı yol.( Işık saniyede 300 bin km yol alır.)devam