Tesis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Tesis:
1- Yapma, kurma, temelini atma.

2- Kuruluş.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, İletim, Dağıtım, Tüketim, Kompanzasyon, Haberleşme, Kontrol ve Koruma, Fiber Optik kablo veya kablo Tesisleri olarak ayırabiliriz. Tesisin işletme ve bakımı, yenilenmesi, genişlemesi yanı sıra sürekli güvenilip ve de verimli çalışır olması için tesis güvencesi gideri söz konusu edilmelidir.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma. Kuruluş.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Tesis ile ilgili benzer terimler:

Heterojen : 1- Birbirlerine çok fazla benzer özellikler taşımayan parça veya birimlerddevam

Uterus : Döl yatağı, rahim.devam

Jeoloji : Yer Bilimidevam

Mitoz Bölünme : Canlıların vücut hücrelerinde, hücre sayısını çoğaltmak ve kromozom sayıdevam

İçerik : 1. Bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva, mazruf. 2. Sözlü vedevam

Ayıraç : 1. Bir maddeyi diğer bir maddeden ayırt etmemize yarayan, ayırt ettiğimiz madevam