Tesis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Tesis:
1- Yapma, kurma, temelini atma.

2- Kuruluş.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, İletim, Dağıtım, Tüketim, Kompanzasyon, Haberleşme, Kontrol ve Koruma, Fiber Optik kablo veya kablo Tesisleri olarak ayırabiliriz. Tesisin işletme ve bakımı, yenilenmesi, genişlemesi yanı sıra sürekli güvenilip ve de verimli çalışır olması için tesis güvencesi gideri söz konusu edilmelidir.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma. Kuruluş.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Tesis ile ilgili benzer terimler:

Rugan : Ayakkabı, çanta vb. yapımında kullanılan parlak deri.devam

Parke : Konut, iş yeri vb. yerlerin tabanını döşemek için çeşitli boyutlarda, incedevam

Periost : Kemik zarı. Kemiklerin dışında bulunan, kemik dokunun beslenmesini onadevam

Mol kütlesi : Birim maddenin Avagadro sayısı kadar molekülünün gram olarak kütlesi.devam

Trahom : Göz kapaklarının altında birtakım kabarcıkların belirmesiyle başlayan,devam

Polar Kovalent Bağ : Farklı cins ametal atomları arasında oluşan kovalent bağdır.devam