Tesis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Tesis:
1- Yapma, kurma, temelini atma.

2- Kuruluş.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, İletim, Dağıtım, Tüketim, Kompanzasyon, Haberleşme, Kontrol ve Koruma, Fiber Optik kablo veya kablo Tesisleri olarak ayırabiliriz. Tesisin işletme ve bakımı, yenilenmesi, genişlemesi yanı sıra sürekli güvenilip ve de verimli çalışır olması için tesis güvencesi gideri söz konusu edilmelidir.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma. Kuruluş.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Tesis ile ilgili benzer terimler:

Parfüm : İnsanların günlük yaşamlarında kullandıkları güzel koku.devam

Monoploid : (Haploid) tek (n) sayıda kromozoma sahip hücre.devam

Saydam Olmayan Madde (Opak Madde) : Işığı geçirmeyen maddelere verilen ad.devam

Transformatör : Alternatif akımın gerilimini değiştiren araç.devam

Sürtünme : Yüzeyleri birbirinin üstüne gelerek biri veya her ikisi ötekine göre tdevam

Ölçme : Bir büyüklüğün,birim seçilen aynı cinsten başka bir büyüklükle karşılaştırıdevam