Tesis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Tesis:
1- Yapma, kurma, temelini atma.

2- Kuruluş.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, İletim, Dağıtım, Tüketim, Kompanzasyon, Haberleşme, Kontrol ve Koruma, Fiber Optik kablo veya kablo Tesisleri olarak ayırabiliriz. Tesisin işletme ve bakımı, yenilenmesi, genişlemesi yanı sıra sürekli güvenilip ve de verimli çalışır olması için tesis güvencesi gideri söz konusu edilmelidir.

Elektrik Terimi Olarak Tesis:
Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma. Kuruluş.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Tesis:
Yapma, kurma, temelini atma.

Tesis ile ilgili benzer terimler:

Bulgu : Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan sonuç.devam

Evrim : Canlı türlerinin uzun zaman içinde değişip geliştiğini açıklayan teori.devam

Birim : Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça.devam

Kromozom : Prokaryot ve ökaryot hücrelerde üzerlerinde genleri taşıyan DNA ve nükdevam

Berk : Sert, katı.devam

Diploit : 2n sayıda kromozom taşıyan hücre.devam